De moed om los te laten in tijden van chaos en verandering

2023-09-29

minuten

Ondernemers hebben van nature veel van de kernkwaliteit moed in zich. Die kernkwaliteit is essentieel voor ze, want ze bouwen en runnen een bedrijf; daar is veel moed voor nodig.  

Als ondernemer maak je elke dag veel keuzes en die zijn niet altijd gemakkelijk. Daarom vinden we het tijd voor een artikel dat jou inspireert om moedige keuzes te maken en om oude patronen die niet meer voor jou werken, los te laten. De vraag is: heb jij de moed om los te laten en zo te groeien?  

Ondernemer zijn in een chaotische tijd 

We hebben op dit moment te maken met verschillende crises en daarbij een verregaande digitale transformatie. Hiermee omgaan vraagt veel van de vaardigheden en kwaliteiten van ondernemers, zoals aanpassingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit. En misschien wel het allerbelangrijkste: het vertrouwen om oude zaken los te laten en het nieuwe te omarmen.  

Als je voldoende van deze kwaliteiten in huis hebt, is de kans groot dat jij, ondanks de weerstand en tegenslag die je misschien ervaart, mee kunt bewegen in deze veranderende samenleving.  

Wat gebeurt er als je de moed niet hebt om los te laten?

Voorbeelden van zaken die ondernemers vaak vasthouden, omdat ze onvoldoende moed hebben om los te laten, zijn: 

 • Ze houden hun klanten vast, terwijl dit niet hun allerbeste klanten zijn. Het zijn klanten die niet (zoveel) willen investeren, geen uitstekende resultaten behalen, veel energie kosten en die ze geen andere allerbeste klanten opleveren; 
 • Het uitgebreid dienstenpakket waar ze trots op zijn houden ze vast, waardoor ze heel druk zijn om die diensten allemaal te vermarkten en verkopen. Daardoor kunnen ze moeilijk focussen en groeien, omdat voor hun klanten niet duidelijk is waarvoor ze nou precies bij hen moeten zijn of waar zij het allerbeste in zijn;
 • Ze houden vast aan het oude 'dit werkt toch ook', en investeren onvoldoende in hun kwaliteiten, kennis, vaardigheden en mindset.  

Wil jij meer loslaten? Nog weerbaarder en flexibeler zijn, om te begrijpen en te duiden wat er nodig is, dan is er meer nodig. Hiervoor zetten we de VUCA-bril op.

Zet de VUCA-bril op 

Het VUCA-model beschrijft de onvoorspelbare uitdagingen waar bedrijven nu mee te maken hebben. Het VUCA- model wint “aan de ene kant aan populariteit binnen de managementwereld, maar biedt ons ook een heldere, multidimensionale bril om de verschillende factoren van verandering in beeld te brengen”. (Bron: Moed in onzekere tijden, Gerjan Haan). Het model helpt ons om de karaktertrekken van de veranderingen in de wereld om ons heen te duiden. 

--> Klik op de foto om te vergroten. 

Moed in onzekere tijden scriptie
Het VUCA-model

Het VUCA-model bestaat uit vier elementen: Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity, in het Nederlands vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit (= gebrek aan duidelijkheid over wat er te verwachten valt). Oftewel, vier kenmerken van de steeds bozere buitenwereld (Bron: Frankwatching). 

Leiders met een VUCA-bril op kunnen omgaan met de veranderingen in de wereld om ons heen. Ze staan continu open voor signalen uit de omgeving en kunnen daarop anticiperen. Het meest zekere wat we over het omgaan met veranderingen kunnen zeggen is: we kunnen het echt niet weten. De uitdaging voor nu is om een plan te hebben en de zaak vandaag zo in te richten dat je morgen kan reageren. Dit vraagt om een aantal vaardigheden en kwaliteiten, zoals de moed hebben om het oude los te laten.

De moed om los te laten chaos en onzekerheid VUCA model

Investeer in jouw leiderschapskwaliteiten 

Wil jij in staat zijn om je bedrijf te leiden, door de VUCA-samenleving van de 21e eeuw heen? Waar moet je dan goed in zijn? Dat hebben de onderzoekers van Harvard Business School recent onderzocht. Ze vroegen 1500 leidinggevenden in meer dan 90 landen naar hun visie op leiderschapskwaliteiten, met name in tijden van digitale transformatie 

Leiderschapskwaliteiten van de 21e eeuw

Volgens de onderzoekers moeten leiders anno 21e eeuw vooral over aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid en creativiteit beschikken, maar ook over ‘comfort with ambiguity, vrij vertaald: goed om kunnen gaan met onzekerheid/ onduidelijkheid  

Prof. L. Hill van de Harvard Business School zette zes kwaliteiten in de Harvard Business Review op een rij voor leiders die hun bedrijf vooruit willen helpen in tijden van digitale transformatie: 

 1. Wees een katalysator voor veranderingen. 
 1. Durf te vertrouwen op je mensen en om dingen los te laten. 
 1. Wees onderzoekend en verkennend. 
 1. Toon moed. 
 1. Wees zichtbaar en kwetsbaar. 
 1. Laat zien wat je doet en vooral waarom je het doet. 

Voor onze klanten is de eerste bullet vaak prima in orde. Zij zijn bij uitstek een katalysator voor veranderingen, ze zijn innovators en trendsetters.

Maar andere punten komen daardoor wel eens in het gedrang. Dit brengt ons ertoe om met name punt 2 en 4 nader uit te werken voor je. Hoe kun jij dingen loslaten? Welke moed heb je daarvoor nodig?   

De moed om los te laten Moedig ondernemen - uitspraak Loesje

Kies jij voor moed of voor gemak? 

Vraag jij je soms af hoe jij de dag doorkomt? Je bent veel te druk, je ervaart chaos in en rond je bedrijf en soms voel je je uitgeblust. Elke keer bedenk je hoe fijn het zou zijn als jij een stapje terug kan doen of je bepaalde dingen aan anderen kan overlaten, maar het lukt niet om in actie te komen.  Diep in je hart weet je dat je nú een stap moet zetten om weer meer balans en vrije tijd in je leven te ervaren, maar op de een of andere manier lukt het niet, of durf je het niet.  

Dat is spijtig.  

Want als er één ding is wat je in je leven, in je bedrijf en in je relaties verder brengt, dan is het MOED hebben. Toon moed en je bent hard op weg om je bedrijf te runnen op een manier die jou energie geeft. Dan kun jij het leven omarmen dat jij daadwerkelijk wil leven en waarbij je ook een bijdrage levert aan de maatschappij.   

Dit klinkt te mooi om waar te zijn, waarom lukt het zovelen dan niet? Je bent niet de enige die hiermee worstelt en het oude niet durft los te laten. Hier kunnen we wel een aantal redenen voor opnoemen. 

Waarom we kiezen voor gemak 

Ons reptielenbrein is ingesteld op veiligheid en een hang naar comfort. Het is gericht op korte termijn gemak. Als je de moeilijkere weg bewandelt, ervaar je pas op een later moment voldoening en groei.      

Keuzes die uiteindelijk zorgen voor groei en voldoening, zijn vaak pas zichtbaar op de lange termijn.  

De moed om los te laten uit de comfortzone

Redenen waarom we toch vaak in die comfortabele staat blijven hangen:  

 • Jezelf toestaan te voelen wat je voelt, voelt ongemakkelijk, soms zelfs gevaarlijk. Je bent bang voor de consequenties ervan; 
 • Je maant jezelf tot stilte: ‘dit hoort er nu eenmaal bij’; 
 • Het lijkt gemakkelijker om afleiding te zoeken buiten jezelf, dan om te bouwen aan je kernkracht: interne stabiliteit en rust;
 • Je vindt het moeilijk om samen te werken, omdat je teleurgesteld bent in het verleden.  

Voel jij die urgentie dat er iets moet veranderen? Waarom maak je geen moedige keuze om bepaalde energievretende dingen los te laten, zodat je dingen kunt doen die meer geluk en vrije tijd opleveren? Wat houdt je tegen? Spreek je er wel eens met een bedrijfsadviseur over?

De denkbeeldige muur over klimmen 

Er is veel literatuur waarom we wel weten, maar niet doen. Tussen weten en doen staat vaak een muur. Deze muur heeft een naam: angst (boek: Moed Revolutie). Angst komt voort uit een voorstelling die wij ons maken van de toekomst. Je kunt bijvoorbeeld angst hebben voor het onbekende, dat je gaat falen, dat ‘ze’ je afkeuren of dat ze je raar aankijken. Dat het nieuwe personeel de kantjes eraf gaat lopen, dat je bedrijf niet meer voelt als dat van jou.

Dit zorgt voor uitstelgedrag, waardoor je toch niet in actie komt. We blijven in de veilige zone zitten. Wil jij die muur over om nu echt wat te veranderen aan de situatie, om los te laten, en het nieuwe te omarmen, dan heb je moed nodig.   

De betekenis van moed voor ondernemers

Wat kun je loslaten?   

Als jij meer geluk, passie en voldoening wil ervaren in je leven en werk én mee wilt bewegen in deze veranderende tijd, raap dan de moed bij elkaar om zaken die je daarin belemmeren los te laten en in plaats daarvan te kiezen voor zaken die jou dichterbij een bezield leven brengen.  

Brené Brown heeft in haar boek ‘de moed van imperfectie’ 10 wegwijzers voor een bezield leven beschreven. Wat kun je hierin loslaten en wat komt er in de plaats? We hebben de tien wegwijzers voor je op een rij gezet. 

Laat los 
Kies voor 

Angst voor wat anderen vinden 

Authenticiteit (durf jezelf te zijn) 

Perfectionisme 

Zelfcompassie vergroten (wees liefdevol naar jezelf!) 

Zelfverdoving en machteloosheid 

Meer veerkracht ontwikkelen 

Gevoel van schaarste en angst voor duister 

Gevoelens van dankbaarheid en geluk koesteren 

Behoefte aan zekerheid 

Vertrouwen op je intuïtie en durven te geloven 

De neiging om jezelf met anderen te vergelijken 

Creativiteit de ruimte geven 

Uitputting als statussymbool en productiviteit als maatstaf voor eigenwaarde 

Tijd nemen om te spelen en te ontspannen 

Stress als leefstijl 

Kalmte en stilte in je leven brengen 

Onzekerheid en opvattingen over wat je zou moeten doen 

Naar zinvol werk streven 

Het idee dat je altijd beheerst moet zijn en normaal moet doen 

Breng het kind in jezelf naar boven (lach, zing en dans)  

Hoe werkt dit nu in de praktijk? Wat gebeurt er als je die switch maakt? Dit illustreren we met een persoonlijk voorbeeld van de auteur van dit artikel, onze parttime marketingstrateeg. Welke patronen herken jij in dit verhaal? Welke switch is gemaakt?

Een voorbeeld van moedig loslaten van een klant

Er is veel om los te laten, en dat is te veel om nu in dit artikel te behandelen. Het gaat ons erom dat je bewust bent van de dingen die je los kunt laten.

En dat er veel dingen zijn die je kunt loslaten, om zo een stapje dichterbij een leven te komen waarin je meer rust kunt ervaren en het leven kunt leven wat jij wilt leven. We geven je een voorbeeld van een klant die leerde los te laten en hier uiteindelijk de vruchten van plukte. 

Een klant van ons met een marketingbureau werd 8 jaar geleden ondernemer. Zijn bedrijf groeide na de start al vrij snel heel hard; de klanten kwamen letterlijk van alle kanten op hem af. Na een jaar wist hij niet meer waar hij het moest zoeken. Hij sloot het een na het andere contract af met freelancers, zodat zij hem konden helpen om alle deadlines te halen. Op een gegeven moment lukte het hem niet meer om al die afzonderlijke ZZP’ers aan te sturen en nam hij een officemanager aan. Toch bleef die onrust en het harde werken. Er was een radicale verandering nodig, een doordachte groeistrategie.

Was er nog iets anders nodig dan investeren in personeel?

Je ziet, hij investeerde wel, maar wat er écht nodig was, was loslaten. Niet op alle vragen ja zeggen, maar weloverwogen keuzes maken over elke vraag die op hem afkwam. Hij besloot het roer om te gooien in zijn bedrijf, geholpen door een aantal gebeurtenissen die zijn leven op de kop zette. Hij leerde wat echt belangrijk was in zijn leven.

Wat liet hij los in zijn bedrijf? 

Hij nam afscheid van lage prijzen en uurtje-factuurtje. Hij liet de klanten los die niet zijn allerbeste klanten waren. Dit waren voor hem klanten die niet (zoveel) willen investeren, waar hij geen energie meer van kreeg en klanten die er niet net zoals hij vol voor gingen om het beste resultaat te behalen. Dit was moeilijk. Wat zou ervoor in de plaats komen? Zou hij straks zonder inkomsten zitten? Wat zouden zijn oude, vertrouwde klanten ervan vinden? Toch nam hij die stap.

Wat kwam ervoor in de plaats?

Door keuzes te maken en los te laten, werkte hij het afgelopen jaar minder dan hij ooit gedaan had, maar kon hij zichzelf toch meer salaris uitbetalen dan hij ooit gedaan heeft. Elke dag is hij weer dankbaar voor zijn selfmade gecreëerde bedrijf. Daar was moed voor nodig, maar het was het absoluut waard. Hij heeft nu klanten die sneller hun investering kunnen terugverdienen, meer betrokken zijn en daardoor betere resultaten behalen.

Een verandering in gang zetten via bedrijfsadvies

Er was moed voor nodig om het bedrijf van deze klant ánders in te richten, omdat dit bedrijf hem niet aan is komen waaien. Hij liet los wat niet goed voor hem werkte. Vervolgens kreeg hij de tijd en de ruimte om te investeren in wat wél goed voor hem werkte. Niet alleen in extra personeel, zoals een officemanager, maar ook in eigen groei en ontwikkeling: kennis, vaardigheden en mindset. 

Deze stappen lijken in de kern eenvoudig, maar vragen echt moed. Wat ons betreft is moed het belangrijkste kenmerk van een succesvolle ondernemer. Moed is dat wat je nodig hebt om een bedrijf te creëren waarin je en-en-en hebt: veel voldoening, veel winst en veel vrije tijd. 

Tips om moedig los te laten

Daarom een paar laatste tips om jouw proces om de moed te hebben om los te laten in gang te zetten. 

Blijf verwonderen 

We willen je uitnodigen om je te blijven verwonderen. In plaats van te denken: zo is het! kan je je afvragen: hoe is het? Wat je nodig hebt voor een groeihouding is een objectieve en nieuwsgierige blik en de moed om alles wat je dacht zeker te weten soms gewoon los te laten.  

Durf anders te kijken en meer te zien.

Vaar op je eigen kompas

Wees krachtig. Probeer je niet te druk te maken over de mening van anderen. Weet waar je voor staat, je hoeft je niet altijd aan te passen. Luister naar je eigen, interne dialoog. Die stem die je zo vaak het juiste advies gaf, terwijl je er niet naar handelde. 

Soms voel je heel sterk dat je een bepaalde richting in wilt slaan, maar is het onbekend wat het je gaat brengen. Je gaat een onbekende kant op, maar doet dat omdat je het gevoel hebt dit te moeten doen. Vol vertrouwen vaar je op je eigen kompas. Dat is moedig. Moed is een deugd en deze zit in jou. Je kunt het trainen. Moed is niet alleen maar een gevolg van afgewogen keuzes. Soms is het ‘een onderbuikgevoel’ en volhouden.' (Lipsius, 2016). 

De moed om los te laten uit de comfortzone

Omarm het nieuwe, het onbekende

Dit artikel is voor jou als je merkt dat je nu in een spagaat zit. Dat er verandering nodig is in je bedrijf en/of in je leven. Je voelt dat het nodig is om het oude los te laten en het nieuwe te omarmen.  

Toch is er iets wat je tegen houdt. Het lukt je niet goed om die verandering in gang te zetten en die volgende stap te zetten. We hopen dat we je hebben geïnspireerd met dit artikel, zodat je je ervan bewust bent en die stap wil nemen om er wat aan te doen. 

Het WEL gaan doen, vraagt van je dat je moedige keuzes maakt. Dit is een proces dat tijd vraagt, waarbij je iedere keer als de moed je in de schoenen zakt, jezelf kritische reflectievragen stelt.

Alleen zo word je er bewust van hoeveel moed je echt in je hebt.  

Zoek een business coach

Denk er eens rustig over na. Waar kun jij vandaag nog mee stoppen, omdat het niet goed voor je werkt? En waaraan kun je meer aandacht geven, omdat het je juist verder gaat helpen? Het is niet raar om hierbij een derde te raadplegen. iemand die verder van je bedrijf afstaat met een onafhankelijke blik.

Ben jij bereid om moedig los te laten wat niet meer werkt en te investeren in dat wat wel werkt? Omdat je verlangt naar een bedrijf met meer vrije tijd en voldoening? Bespreek dit eens met ons in een gratis en vrijblijvend strategiegesprek. Vraag hier het gesprek met ons aan. 

“Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien” – Reinhold Niebuhr 

Strategiegesprek

Waaraan kun jij meer aandacht geven, zodat je meer actie in je zaak krijgt en meer rust in je hoofd? Vraag een gratis gesprek aan, zodat wij met je mee kunnen denken en je een onderbouwd advies kunnen geven.

Lees meer over dit onderwerp:

Over de auteur, Johanna Oosterbaan

Inmiddels ben ik meer dan een jaar marketingstrateeg voor Z11made. Ik help dit mooie bedrijf bij het uitdragen van hun professionaliteit en kennis. Want dat hebben ze. Voor mij de mooie en dankbare taak om de zichtbaarheid en klantenkring van Z11Made verder te vergroten.

Wil jij even sparren over jouw situatie? Vraag dan een gratis gesprek aan. In dit gesprek komen we snel tot de kern, ook al vuur je nog zo'n berg informatie op ons af. We geven je direct wat tips die je lucht geven en je helpen om een stap in de goede richting te zetten.