Een succesvolle groeistrategie met het groeimodel van Greiner

2024-01-15

minuten

Proficiat, je doet langdurig iets goed!

Iedere (snel)groeiend bedrijf loopt een keer tegen haar groeigrenzen aan. Altijd, ongeacht de branche. Beschouw ‘t als een mooi compliment voor jou of jullie succes.

In dit artikel introduceer ik het groeimodel van Greiner. Het leert ons dat een bedrijf groeifasen kent, die altijd eindigen in een crisis. Hoe herken ik die crisis? Hoe voorkom ik die? En hoe kom ik zonder al teveel kleerscheuren in de volgende fase? Dat lees je hier. Ik beperk me tot de eerste drie fasen, omdat we daarin gespecialiseerd zijn bij www.z11-made.nl.

Groeimodel Greiner

Professor Dr. Larry Greiner publiceerde in 1972 (!) zijn groeimodel voor ondernemingen. Hierin staat dat een organisatie zes groeifasen kent. Iedere fase kent een periode van betrekkelijke rust, die wordt gevolgd door een periode met (groei)pijn: de crisisperiode.

Een succesvolle groeistrategie met het groeimodel van Greiner

Groeit jouw bedrijf (snel)? Dan weet je dat je tegen je grens aan gaat lopen. De crisisperiode komt er hoe dan ook. Het gaat pijn doen, maar... zonder vallen leer je niet opstaan en verdergaan. Neem de pijn en richt je op de volgende fase.

Een succesvolle groeistrategie vraagt om verandering in het bedrijf!

Herkent de organisatie de signalen van de crisisperiode niet, dan is de kans groot dat zij die crisis niet of lastig overleeft. Overleven is alleen mogelijk als de organisatie zich aanpast aan de volgende fase. Groei vraagt om verandering!

Doordat een groeiende organisatie steeds complexer wordt, moet je mee veranderen. Bijvoorbeeld in de vorm van een passende leiderschapsstijl, een effectieve structuur of overlegvorm die aansluiten bij de volgende fase van jouw bedrijf.

Leiderschapscrisis

In de pioniersfase herken je het jonge en kleine bedrijf. De oprichter inspireert en iedereen kent elkaar. Een informele organisatie met het motto ‘niet lullen, maar poetsen’. Het startende bedrijf maakt en verkoopt een product of dienst, is sterk gericht op de klant en op het verbeteren van haar product.

De oprichter loopt zich op een gegeven moment de benen onder de kont uit, houdt alle ballen in de lucht en maakt lange dagen. Hij moet loslaten maar kan dat niet. Ook heeft hij meer en meer ‘corveetaken’. De medewerkers missen structuur en zijn niet meer zo gemotiveerd. Medewerkers van het eerste uur gaan weg. Klanten beginnen te klagen. Voldoende actie, maar weinig rust. De leiderschapscrisis! Wat nu?

De juiste leider op de juiste plek

In de eerste plaats is er behoefte aan een sterke, krachtige leider. Dat kan de oprichter zijn die zich aanpast en leert loslaten of er wordt een bedrijfsleider (hij/zij) aangesteld. Deze zorgt voor verandering van een informele, ongestructureerde naar een formele en hiërarchische organisatie met processen en overlegstructuur. Van onvoorspelbaar naar voorspelbaar, zoals mijn collega partner Rob het zo mooi samenvat. Dat is de enige manier om te overleven.

Autonomiecrisis

In de managementfase groeit het bedrijf door en wordt het middenkader benoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor de primaire bedrijfsprocessen. Regels en procedures worden gemaakt en nagekomen. Ook komen er normen, budgetten en bijbehorende beloningen. De communicatie wordt formeler.

Coördinatie wordt steeds lastiger voor de ondernemer en/of bedrijfsleider. Centrale besluitvorming kost (te)veel tijd. Het middenkader wil meer vrijheid. Het nemen van initiatief lukt hen bijna niet. De autonomiecrisis is geboren.

Leiders met organisatiegevoel die breed kijken

Nu zijn leiders nodig die de organisatie goed aanvoelen, breed kunnen en durven kijken, een visie voor het bedrijf formuleren. Zij sturen afdelingen aan en krijgen daarin ruimte. Het wordt nog formeler. Samengevat: van boot naar vloot.

Beheerscrisis

In de decentralisatiefase groeit het bedrijf verder en worden taken gedelegeerd naar afdelingsmanagers. Die houden hun eigen broek op met doelen en prestatie indicatoren. Zij sturen op resultaat met tactische en operationele doelen. En bepalen hun eigen cultuur met kleinere teams en meer vrijheden De directie houdt zich alleen nog bezig met het strategisch niveau en grijpt alleen in waar nodig.

Men ziet door de bomen het bos niet meer. Afdeling en teams doen het goed, maar werken niet samen. De algemene lijn is ver te zoeken. De directie trekt de touwtjes aan, maar dat lukt niet door de omvang en complexiteit van de organisatie. De beheerscrisis is aangebroken.

Productgroep en rendement

Om deze crisis te boven te komen is het nodig om productgroepen te vormen, die worden ondersteund met formele planningen en intensieve monitoring. Investeringen worden zorgvuldig afgewogen: productgroepen krijgen budget dat is afgeleid van het rendement dat ze leveren. De ondersteunende diensten zoals inkoop, financiële administratie, HR en communicatie worden ondergebracht in afdelingen.

Z11Made – bedrijfsadvies bij groeipijn

We hebben ons gespecialiseerd in groeipijn bij mkb-bedrijven vanuit passie om succesvolle ondernemers een steuntje in de rug te geven. Geen dokter maar een praktische groeistrateeg. Heb je vragen of wil je een vrijblijvend gesprek met één van ons? Maak dan hier een afspraak of bel naar Wilbert op (06) 51 49 58 07.

Strategiegesprek

Waaraan kun jij meer aandacht geven, zodat je meer actie in je zaak krijgt en meer rust in je hoofd? Vraag een gratis gesprek aan, zodat wij met je mee kunnen denken en je een onderbouwd advies kunnen geven.

Lees meer over dit onderwerp:

Over de auteur, Gerald van Kollenburg

Opgegroeid in een mkb-gezin waar hij ervaarde dat fouten maken leerzaam is. En kennis en vaardigheden belangrijk zijn. Opleidingen: bedrijfseconomie, bedrijfskunde, geografie, makelaardij, Lean Six Sigma Black Belt en een Master Neuro Linguïstisch Programmeren. In zijn loopbaan talloze opleidingen gevolgd en zelf gedoceerd over leiderschap, organiseren, strategie en financiën. Steeds als doel om praktische mkb-ondernemers te ondersteunen met kennis, ervaring en vaardigheden.
Sinds 1999 is Gerald actief binnen het mkb. Methoden ontwikkeld voor gezonde groei van bedrijven zoals het COF-systeem en het Z11made Groeimodel. Maar hij is er zich terdege van bewust dat het gaat om mensen en niet om modellen. Intrinsieke drijfveren en unieke mkb-ers, dat maakt Nederland anders!

Wil jij even sparren over jouw situatie? Vraag dan een gratis gesprek aan. In dit gesprek komen we snel tot de kern, ook al vuur je nog zo'n berg informatie op ons af. We geven je direct wat tips die je lucht geven en je helpen om een stap in de goede richting te zetten.