Hoe herken je een goede bedrijfsadviseur?

mei

26

minuten

Wat geef je voor advies aan bedrijven als goede bedrijfsadviseur?

Voordat je mijn artikel over goede bedrijfsadviseurs leest, wil ik je waarschuwen dat het hier gaat om mijn opinie. Aangezien ik wel enige trekken van rebellie in mijzelf heb en graag omdenk, kan ik me voorstellen dat jij je stoort aan passages of het er helemaal niet mee eens bent. Hoe mooi is dat?!

Een mooier compliment kun je als schrijver niet krijgen, ik hoop dat het je inspireert om een weerwoord of jouw woord ook te gaan delen, dan leren we allebei wat.

Zoek je een bedrijfsadviseur?

Wij zijn Gerald en Wilbert van Z11made. Sinds 1999 helpen wij MKB-ondernemers om weer duurzame grip op de groei in hun bedrijf te krijgen. Dit doen wij samen met een aantal partners en een groot netwerk om ons heen. 

Wat doet een goede bedrijfsadviseur voor het mkb

Welk advies geef je als bedrijfsadviseur aan ondernemers?

Je verwacht op deze vraag wellicht snel en eenvoudig antwoord van een bedrijfsadviseur. Maar in de praktijk bleek dat de bedrijfsadviseurs die ik het heb gevraagd toch niet zo eenvoudig een eenduidig antwoord konden geven. Dat was soms wel grappig, maar ook wel vreemd.

Wat verkoop je?

Je weet toch wel wat je verkoopt, zou  je zeggen. Maar al snel na mijn rondvraag bleek dat een doorsnee bedrijfsadviseur moeite heeft met kiezen. Toen ik doorvroeg leek het erop dat hij ALLES verkocht. Hij laat niets lopen waar iets aan te verdienen is, zo leek het.

Kennisvelden

Als je vervolgens gaat kijken op de websites staan deze vaak vol met allerlei kennisvelden van commercie tot financiën en van organisatie tot psychologie en veerkracht. Hoe kun je nu op zulke grote diverse terreinen bekwaam worden?

Zelfvertrouwen

Als je daar nog aan toevoegt dat de meeste bedrijfsadviseurs hun eigen zelfvertrouwen en hun zekerheid halen uit het hebben van meer kennis dan de klant, dan wordt het wel haast een onmogelijke opgave om nog een goede bedrijfsadviseur te zijn of te vinden.

Zijn bedrijfsadviseurs zich bewust van hun onbewuste?

Van de bedrijfsadviseurs die ik naar hun expertise vroeg kreeg ik een genuanceerder antwoord. Ze wisten dan niet van alles van de hoed en de rand, maar wel van veel dingen iets en de rest konden ze snel verkrijgen.

Ik hecht nooit zo veel aan woorden, maar meer aan wat ik iemand zie doen. Als Master NLP kun je dan wel heel veel onbewuste communicatie waarnemen, waardoor je een heel aardig beeld krijgt van zo iemand. De meeste acteren toch graag in het bewuste, het rationele, waar ze over na kunnen denken en het dan zeker te weten.

Wat is het verdienmodel van een bedrijfsadviseur?

Maar wat is nu het meest voorkomende verdienmodel van een bedrijfsadviseur in het MKB in Nederland? Wat is het assortiment diensten/producten waarmee hij de markt betreed? Zeker als je in ogenschouw neemt dat de meeste bedrijfsadviseurs éénpitters zijn, is dit van belang om te weten.

Test jouw leiderschap met deze checklist

Bereik meer resultaten in je bedrijf en meer rust in je hoofd met effectief leiderschap. Waar kun jij je leiderschap verder versterken? 

Wat krijg je nu echt als je zo’n bedrijvenadviseur inhuurt, want ze zijn niet echt goedkoop, toch?! Maar ook de grotere organisaties met meer partners werken veelal individualistisch. Iedere partner heeft zijn eigen relaties. Er is derhalve weinig sprake van synergie.

Het verdienmodel van een bedrijfsadviseur komt in het kort hierop neer:

 • Het meeste wordt verdiend met uren die hij voor een onderneming maakt. Dit is afspraak, voorbereiding, nabewerking enzovoorts;
 • Dan stelt hij allerlei rapporten op voor derden en met name banken en subsidieverleners;
 • Sommige bedrijfsadviseurs hebben nog een coach, omdat ze zelf merken dat de energie die ze vroeger hadden, nu niet meer hebben;
 • Af en toe wordt er nog wat getraind of verbeterd.
Veerkracht - ondernemen is veerkracht tonen

Hierover ben ik na gaan denken:

 • Wat is de primaire functie van een bedrijfsadviseur?
 • Wat is een goed bijpassend verdienmodel van zo’n adviseur?
 • En wat maakt een bedrijvenadviseur nu goed?

Zoek je een (goede) bedrijfsadviseur?

Wij zijn Gerald en Wilbert van Z11made. Sinds 1999 helpen wij MKB-ondernemers om weer duurzame grip op de groei in hun bedrijf te krijgen. Dit doen wij samen met een aantal partners en een groot netwerk om ons heen. 

Wat is de functie van een bedrijfsadviseur?

De helpende bedrijfsadviseur - is dat een goede bedrijfsadviseur

Oprecht iemand helpen

De functie van de bedrijvenadviseur is simpelweg een bedrijf verder brengen in haar ontwikkeling of een ernstig probleem mee helpen oplossen en meestal een combinatie van beiden. Het gaat dus om HELPEN of VERDER HELPEN. Maar altijd om oprecht iemand HELPEN.

Oplossing bieden

Voor de duidelijkheid gaat het dus bij helpen om degene die geholpen wordt, die moet er beter van worden. Nogmaals het gaat dus om degene die geholpen wordt! Diens belang staat primair centraal, als deze niet geholpen wordt is er geen toegevoegde waarde! En als er geen resultaat/ oplossing is, hebben de meeste mensen daar ook geen geld voor over.

Toegevoegde waarde

Maar lever je wel toegevoegde waarde, dan hoeft dit werk ook niet belangeloos te gaan, – het betreft per slot van zaken een professionele zakelijke hulp – er mag dus aan verdiend worden. 

Maar wel in die volgorde, want hulp waar je niets aan hebt of niet om gevraagd hebt, behoef je mijns inziens ook niet te betalen. Je geeft een iemand niet een euro om je naar de overkant te brengen van de straat, als je daar niet naar toe wilt.

Diverse groepen bedrijfsadviseurs

Accountants

Een grote groep is: de accountants. Omdat veel kleinere ondernemers niet de middelen hebben om een aparte bedrijvenadviseur te bekostigen, overleggen ze hun zaken veelal met de accountant. Dit zijn bij uitstek sterk rationeel gedreven personen. De accountant denkt: Niets kan, tenzij…., terwijl de ondernemer denkt: Alles kan, mits… Je voelt wel aan dat ze elkaar niet altijd begrijpen.

Zelfstandige bedrijfsadviseurs

De zelfstandige bedrijvenadviseurs die de ondernemer regelmatig spreken en advies geven. De ondernemer lost met dit advies het probleem op. Helaas werkt dit incidenteel nog wel, maar structureel werkt dit zelden of nooit.

Het idee is goed. De ondernemer heeft iemand om mee te sparren. Krijgt (soms) een goed advies. Pakt het probleem aan en daarmee lijkt de kous af. Deze bedrijvenadviseurs komen in allerlei vorm voor, als standaard bedrijvenadviseur, als commissaris, als raad van ….<de ondernemer>, als vriend.


Niet goed gericht

Waarom dit niet werkt zit in de zin die ik vaak heb gehoord en gebezigd. De ondernemer heeft hiermee de acties die hij doet niet goed gericht. Oftewel: “Richt de acties niet op het oplossen van het probleem, maar op het wegnemen van de oorzaak.”

Organisatie- of modellenbureaus

Deze bureaus komen met allerlei theoretische modellen (die zich al dan niet in de praktijk hebben bewezen, lees de Leanbureaus, canvasmodellen, Kaizen enzovoorts.) Hier is op zich niets mis mee, als het model of de methodiek ook past bij de onderneming en de situatie waarin hij zich met zijn bedrijf bevindt. Echter, wat er gebeurd is dat er gestart wordt met Quick Wins.

Goede bedrijfsadviseur mkb modellen

Vervolgens implementeert men een heel scala aan verbeteringen en vertrekt men daarna weer. Of nog erger, de ondernemer en zijn medewerkers zijn er klaar mee en sturen ze weg. De mensen worden onvoldoende meegenomen. Met houdt onvoldoende rekening met hun belangen, waarden en normen en dergelijke. Hierdoor zie je maar zelden dat de veranderingen ook organisatie breed geborgd blijven.

Erosie gaat meestal vrij snel en men vervalt in oud gedrag. De echte verandering is nooit gebeurd. Het volgende bureau dat binnenkomt omdat er toch iets moet gebeuren, staat inmiddels met 2-0 achter.

Bedrijfsadviseurs met bestaansrecht 'regels' 

Dit zijn bedrijvenadviseurs die hun bestaansrecht halen uit het feit dat met name de overheid het zo ingewikkeld heeft gemaakt, dat het ondernemers zelf niet meer lukt om een aanvraag te doen of om zaken goed te kunnen aanleveren (ook goed voor hunzelf).

Denk hierbij aan de fiscalisten om niet onnodig veel geld naar de belasting af te dragen, de financierings-specialisten die nodig zijn om überhaupt nog geld te kunnen krijgen voor je groei of subsidieadviseurs die het geld dat voor jou bestemd is ook voor jou verkrijgen.

Specialisten

Specialisten op een bepaald gebied. Denk daarbij aan webbouwers, ict-ondersteuners of facilitaire diensten. Dit zijn in de regel grote kostenposten en de tevredenheid is veelal laag. Dit komt omdat datgene wat de ondernemer graag wil, niet of maar beperkt wordt geleverd, of dat er veel gedoe omheen hangt.

Webbouwers

Neem de webbouwers. Zelden weet de ondernemer zelf al precies wat hij wil neerzetten op het web om klanten te werven. De webbouwers weten dan niet wat ze moeten bouwen. Dat is in de regel niet erg succesvol.

ICT ondersteuners

Of denk aan de ICT-ondersteuner. Deze werkt veelal met een ticketsysteem. Je koopt dan een aantal minuten/uren ondersteuning in bijvoorbeeld per maand. Zodra je belt voor hulp gaan de tikker lopen en krijg je voor elke minuut een tick minder, tot het abonnement op is en dan zijn ticken nog duurder en moet je bijbetalen. Maar het meest schrijnende van dit systeem is, als je werkt met de systemen van de ict-ondersteuner, en die allerlei gebreken en ziektes heeft, dan betaal jij als het niet werkt.

Trainingbureaus

Ook heb je nog tal van trainingsbureaus. Dat zijn de bedrijvenadviseurs waar je kennis en vaardigheden kunt opdoen om deze vervolgens zelf in te gaan zetten in je bedrijf. Dat is uiteraard af en toe zeer waardevol, echter de echte problemen in je bedrijf krijg je op deze manier niet opgelost. Het kan wel bijdragen in de verandering die nodig is.

Coaches

Niet alle problemen waar een ondernemer tegenaan loopt zijn rationele kennisproblemen. Hij heeft ook nog wel last van zichzelf, zijn gezin, zijn personeel, de communicatie, de interactie met zijn klant enzovoorts. Hierin kunnen veelal coaches hun talenten etaleren.

Je hebt ze van heel realistisch tot uitermate spiritueel. Voor ieder wat wils. Echter deze coaches kunnen wel beweging maken in de onderstroom (lees: emotie), maar kunnen dit niet vertalen naar de bovenstroom (lees: ratio).

Mijn mening over deze bedrijfsadviseurs

 • Ad 1. De accountant is er voor cijfers, niet voor het geven van bedrijfsadvies.
 • Ad 2. De zelfstandige bedrijvenadviseur:  Prima om af en toe mee te sparren en kleinere problemen op te lossen, maar als het wat ingewikkelder of diepgaander wordt moet je naar een ander toe gaan.
 • Ad 3. Het modellenbureau: Prima, als je een goede bedrijvenadviseur hebt, die de modellen voor jou begrijpt en de juiste mee uitzoekt en samen met jou de vinger aan de pols houdt. En jij als ondernemer moet in staat zijn om het gedrag van je medewerkers te beïnvloeden. En de bedrijvenadviseur dat van jou.
 • Ad 4. De bedrijvenadviseurs die bestaan door de regelgeving. Prima, inzetten voor de regels, maar niet voor je volledige organisatie. Laat je eigen bedrijfsadviseur kijken of het nodig is.
 • Ad 5. Hetgeen bij punt 4 staat geldt ook voor de specialisten.
 • Ad 6. De trainingsbureaus moet je pas inschakelen als je een helder beeld hebt waar je heen wilt, wat er voor nodig is en als dat training van kennis of vaardigheden betreft, daarbij dan de juist partij zoeken.
 • Ad 7. Deze variant is vaak interessant om erbij te halen als de bedrijvenadviseur niet goed in staat is om eventuele belemmerende overtuigingen of identiteit te kunnen draaien naar een gewenste vorm. Je kunt dan in deze doelgroep op zoek naar de juiste specialist.

Wat is dán de ideale bedrijfsadviseur?

Geen van allen! Je moet op zoek naar iemand die geen bedrijvenadviseur is en ook geen coach, maar naar een procesbegeleider die het proces tussen ratio en emotie voor jou en je organisatie weet te verbinden. Dat betekent dat jezelf in de lead bent en blijft, maar dat je geholpen wordt in je zoektocht naar een goede onderstroom (iedereen heeft het naar zijn zin en jij voorop) en het bedrijf draait als een dolle (maar wel volledig in jouw controle, grip, overzicht enz.).

Wat is een goed verdienmodel van zo’n adviseur?

Het verdienmodel van een bedrijvenadviseur is hiermee dus ook simpel. Namelijk: waar heb je de ondernemer mee GEHOLPEN, en wat is hem dat waard? Oftewel als de toegevoegde waarde groot genoeg is, is betalen meestal ook geen probleem (m.u.v. liquiditeitsproblemen).

Wat hierboven al is aangestipt, moet je hierin wel betrekken. Wat is iemand bijvoorbeeld een financiering waard, of een ondersteuning bij ICT? Uiteindelijk hebben ze geld nodig of moet het systeem het gewoon doen om te kunnen werken. Dat heeft wel wat waarde, maar de vraag is wel of daar ook waarde voor betaald moet worden.

Omdat we het met elkaar te ingewikkeld maken, of omdat je moet betalen omdat de kwaliteit van wat je hebt ingekocht onvoldoende is. Dit is niet direct een goede reden om te zeggen dat er toegevoegde waarde is geleverd. 

Mijn kanttekening bij toegevoegde waarde

Mijn kanttekening: dat ik onder toegevoegde waarde datgene versta wat toegevoegd is zonder dat het een achterstand (bijvoorbeeld baggerkwaliteit) of onnodige moeilijkheid/ regelgeving/ situatie (fiscale/ subsidieregels of wantrouwen bij een bank) corrigeert.

Wanneer voelt het goed voor jou als ondernemer? 

Toch blijkt in de praktijk de toegevoegde waarde ondergeschikt te zijn aan de factuur. Inspanningsuren, voorrijdkosten, verkeerde materialen enzovoorts staan op de facturen, ook waar niets nuttigs voor de ondernemer is opgeleverd. 

 • Wat heb je aan een financieringsrapport als de financiering niet doorgaat?
 • Wat heb je aan jaarcijfers als deze pas 1,5 jaar na ultimo in concept op je bureau liggen?
 • Wat heb je aan reparateurs als ze niet de juiste spullen bij hebben?
 • Wat heb je aan een website waar niemand op komt kijken?
 • Wat heb je aan mooie verhalen als je als bedrijfsadviseur niet het lef hebt om je factuur niet te sturen, als de verhalen niet uitkomen?

Zoals bij elke aankoop: Het moet goed voelen, nu en later ook!

Wat zijn de kenmerken van een goede bedrijfsadviseur?

Oké dacht ik, als je dus met bedrijvenadvies bedrijven gaat helpen, wat wordt er dan verwacht van je? Dat je alles weet? Dat je veel ervaring hebt? Dat je altijd de juiste oplossing voorhanden hebt?

Navraag bij tientallen ondernemers leerde mij dat er drie zaken van belang zijn:

 • Doe als bedrijfsadviesbureau en bedrijvenadviseur, wat je verkoopt.
 • Doe het oprecht, integer en eerlijk.
 • Het advies bestaat -meestal- uit de goede vragen stellen.

Doe als bedrijfsadviesbureau en bedrijfsadviseur wat je verkoopt

Als je vraagt aan je klant om scherpe keuzes te maken in wat je doet, voor wie je er bent en wat je levert, doe dat dan zelf ook. Dus verkoop niet alles, maar kies. Professionele adviesbureaus en adviseurs zijn te herkennen aan durven kiezen. Hoe scherper, hoe beter.

Jos Burgers zei eens: “Kiezen geeft kiespijn”. Dat klopt, want het nadeel van kiezen is dat je tegen al het andere “Nee” zegt. Dat dus niet! Dat moet je loslaten, dat kun je vergeten, dat krijg je dus niet of niet meer. En dat doet pijn. Maar als je goed kiest krijg je van hetgeen waarvoor je gekozen hebt meer. En als dat lekker en zoet is, is dat weer extra fijn.

Niet kiezen

Maar als je niet kiest – en dat geldt ook voor de bedrijvenadviseur – weet de ondernemer niet wat hij nou echt krijgt. Hij denkt wellicht dat hij alles krijgt, maar dat is meestal niet. Nog sterker: meestal mondt dat uit in niets. Want als je van alles wat weet, is het maar de vraag of je over hetgeen wat er speelt, voldoende weet. Kies je voor de adviseur die kiest en gaat voor zijn negens of heb je er liever één die allemaal vijfjes heeft?

Doe het oprecht, integer en eerlijk

Dus geen dikke rapporten! Daar is niemand in geïnteresseerd, behalve degene die het heeft opgesteld en per uur wordt betaald. Een ondernemer heeft er helemaal niets aan. Die vindt 1 A4-tje al veel tekst, zeker als hij dat allemaal moet gaan uitvoeren. 3 of 4 dingen, dat is goed te doen. Dus prioriteer en maak niet alles belangrijk. Een goede adviseur zorgt dat er gekozen wordt en toetst de gemaakte keuzes.

Geen afhankelijkheid creëren door dingen achter te houden voor de klant. En alles wat je maakt ook aan de klant geven, zodat hij deze later ook kan blijven gebruiken.

Geen facturen zonder toegevoegde waarde

Geen modellen verkopen. Daar heeft een ondernemer niets aan. Een model is een hulpmiddel om iets duidelijk te maken. Maak het model op maat voor de ondernemer en liefst gebruik het achter de schermen en leg de ondernemer alleen datgene uit waar hij iets mee kan of moet. (Tenzij je de ondernemer treft die het wel allemaal graag wil weten, dan uiteraard wel doen en uitleggen.)

Maar lever datgene wat past bij de ondernemer/onderneming, dat toegevoegde waarde oplevert. 

Verdien minimaal jezelf terug of pas je factuur aan

Eens heb ik zelf bij een opdracht, de opdracht verkeerd geïnterpreteerd. De uitkomst die ik opleverde was dus niet precies hetgeen de opdrachtgever verwachtte. Hij was teleurgesteld. Hij gaf zelf toe dat hij het wellicht niet duidelijk had verteld en dat het ook daar aan kon liggen. Ik vond dat onzin. Ik was aan het werk gegaan maar had onvoldoende doorgevraagd en allerlei aannames gedaan voordat ik was begonnen.

Heldere opdracht

Het was aan mij als professional om de opdracht vooraf helder te krijgen. Ik heb hem dus in overleg dan ook geen factuur gestuurd. Hij vond dit enerzijds fideel, maar anderzijds kon hij dit emotioneel niet verteren. Hij heeft mij een bedrag gestort op de rekening en een mail waarin hij aangaf dat hij dit bedrag de toegevoegde waarde vond van hetgeen ik had opgeleverd.

Over dat bedrag moest ik hem een factuur sturen. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Hoe iets dus loopt als men tevreden is over jou, ondanks dat hij niet tevreden was over de uitkomst van de opdracht.

Welke vragen stelt een goede bedrijfsadviseur

Goede vragen stellen

Kennis en ruime ervaring helpen je om de juiste vraag te kunnen stellen. De enige die “het probleem wat er speelt” echt kan oplossen, is de ondernemer/onderneming zelf. Omdat hij vaak bepaalde dingen niet ziet, kun je hem daarover bevragen. Werkt dit altijd? Nee, niet altijd, maar met het stellen van de goede vragen, kom je een heel eind (leert onze ervaring)!

Schoolmeester

Wat echter in de praktijk maar zelden werkt is als je als adviseur aangeeft (als een soort schoolmeester) hoe het moet. De meeste ondernemers zijn niet zo verwant met schoolmeester, omdat ze het zelf beter weten en wel enige vorm van eigenwijsheid hebben. Het stellen van vragen en ze helpen bij het vinden van de antwoorden wordt wel op prijs gesteld. Daarbij komt dat het heel menselijk is dat als je zelf het antwoord geeft, je het ook veel makkelijker wilt gaan uitvoeren en realiseren, het is per slot van rekening je eigen idee.

Loslaten

Nog mooier wordt het als de ondernemer dit na het zelf te hebben ervaren ook gaat doorvertalen naar zijn eigen personeel. De vragen worden dat niet door hem beantwoord, maar door zijn medewerkers. Hun uitkomst is dan hetgeen moet worden geïmplementeerd door henzelf. Dat maakt ze trots, geeft ze zelfvertrouwen en het bedrijf wordt daarmee ook van hen. Voor de ondernemer is het lastig daarbij om dingen los te laten, maar de werknemers doen al het werk en alsof het hun eigen bedrijf is, dus ook super gemotiveerd en goed. Ja dan wordt werken voor iedereen leuk en kun je groeien.

Wat zijn de goede vragen?

De goede vragen dienen een combinatie te zijn tussen vragen over de inhoud (ratio) en vragen over de mensen en hun onderlinge interactie (emotie). Breng de huidige werkelijkheid en de gewenste werkelijkheid in beeld (door het bevragen) en laat de ondernemer zelf (het liefst samen met zijn personeel) een plan maken om van a naar b te komen.

De kans dat hij dit plan opvolgt, is daarmee het grootst. Zeker als het personeel betrokken is, is niet uitvoeren geen optie meer, de mensen zijn optimaal gemotiveerd. (Kotter heeft hier een boek over geschreven, hoe je mensen mee moet nemen in een dergelijk traject). Het uit te voeren plan kan waarschijnlijk op een half A4-tje, maar dat is oké, want mijn ervaring is dat:

“Hoe groter het plan, hoe groter de kans dat er niets mee gebeurd!”

Dus ook geen modellen verkopen. Je bent geen modellenbureau maar een adviesbureau. Je kunt mijns inziens geen model verkopen, terwijl je nog niet gevraagd hebt wat de huidige werkelijkheid is, naar welke werkelijkheid ze toe willen en wat daarvoor nodig is. Oké, dat kan uiteindelijk wellicht met een zelf gecreëerd of een bestaand model, maar dat is invulling.

Zoek je een (goede) bedrijfsadviseur?

Wij zijn Gerald en Wilbert van Z11made. Sinds 1999 helpen wij MKB-ondernemers om weer duurzame grip op de groei in hun bedrijf te krijgen. Dit doen wij samen met een aantal partners en een groot netwerk om ons heen. 

Blauwe muis - goede bedrijfsadvisuer

De blauwe muis

Mijn partner heeft bij zijn laptop een blauwe muis. Deze muis staat inmiddels na diverse gesprekken intern met klanten en onze partners symbool voor al hetgeen er -vaak onder water- speelt, maar waar nog weinig woorden over zijn gesproken.

Iedereen voelt bepaalde zaken binnen een bedrijf aan. Sommige onderwerpen zijn goed en fijn, maar er zijn ook zaken onplezierig en soms ook helemaal niet goed. Toch wordt met name over dit laatste vaak weinig gesproken. Dat helpt niet. Maar wie durft onplezierige zaken bespreekbaar te maken en heb je ook die positie? Nou een adequate bedrijvenadviseur heeft die positie en ook de competenties.

Toch gebeurt dat maar heel weinig, simpel omdat men het lastig vindt.  En ook omdat je deze klant net hebt binnengehaald en hem niet meteen weer kwijt wilt. Maar dan zit je weer op geld verdienen in plaats van helpen, toch?!

Feilloos aanvoelen

Ik zelf heb in het verleden vaak deelgenomen aan diverse directie overleggen. Vaak een groep van zeg 10 mensen en meestal met een IQ dat ver boven het gemiddelde lag. Niets mis mee, zou je zeggen. Toch bleek dat deze mensen ook feilloos aanvoelden over welke onderwerpen ze prima konden praten met elkaar en welke onderwerpen men beter kon omzeilen. Deze onderwerpen noemen wij dus “de blauwe muis”.

Dan zat je 3 tot 4 uur (een hele ochtend of middag) met elkaar te vergaderen. Dan werd er over van alles (zinnig en onzinnig) gesproken, maar één onderwerp werd vakkundig door iedereen professioneel omzeilt en dat was uiteraard: “de blauwe muis”.  Als je dan eenmaal zo gaar als een klontje na 4 uur uit zo’n vergaderruimte rolde en bij het koffiezetapparaat in de rij stond, snakkend naar wat cafeïne, waar denk je dat het gesprek bij dat koffiezetapparaat over ging? Inderdaad: “de blauwe muis”!

Het dodelijkste in een organisatie

Dat is het meest dodelijke in een organisatie, maar let op, denk niet dat het bij jou niet voorkomt, want ook bij jou komt het voor en ook jij doet er aan mee of ziet het niet. Wij hebben onszelf en onze partners ons of omgekeerd al regelmatig op betrapt. We willen niet, maar voor je het weet loopt hij weer over tafel: “de blauwe muis”.

Goede bedrijfsadviseur vinden - Unieke onderneming - wat adviseert een bedrijfsadviseur

Goede bedrijfsadviseur vinden

Het valt niet mee om een goede bedrijfsadviseur te zijn of om er een te vinden. Maar ze zijn er wel.

Let er vooral op dat ze een duidelijk doelgroep gekozen hebben, dat ze niet alles kunnen of doen en  dat ze niet werken met dikke rapporten, modellen of ander inhoudsdingetjes, maar dat ze jou willen helpen en echte toegevoegde waarde willen leveren. En als dat niet gebeurd, dat ze zelf de factuur ter discussie brengen.  

En ze moeten kunnen luisteren. En de pijnlijke of onbehagelijke zaken bespreekbaar durven maken en deze verbinden met het resultaat, want anders houd je het als bedrijf ook niet lang vol.

Ze moeten het proces begeleiden, jij blijft de ondernemer en dus ook degene die de oplossingen gaan vinden voor jouw bedrijf.  Niemand kan jouw bedrijf bouwen, dat is selfmade.

Nee, eenvoudig is het niet, maar als je het goed doet of de goede partij vindt, kun je heel ver komen bij het realiseren van je eigen dromen.

Strategiegesprek

Waaraan kun jij meer aandacht geven, zodat je meer actie in je zaak krijgt en meer rust in je hoofd? Vraag een gratis gesprek aan, zodat wij met je mee kunnen denken en je een onderbouwd advies kunnen geven.

Lees meer over dit onderwerp:

Over de auteur, Gerald van Kollenburg

Opgegroeid in een mkb-gezin waar hij ervaarde dat fouten maken leerzaam is. En kennis en vaardigheden belangrijk zijn. Opleidingen: bedrijfseconomie, bedrijfskunde, geografie, makelaardij, Lean Six Sigma Black Belt en een Master Neuro Linguïstisch Programmeren. In zijn loopbaan talloze opleidingen gevolgd en zelf gedoceerd over leiderschap, organiseren, strategie en financiën. Steeds als doel om praktische mkb-ondernemers te ondersteunen met kennis, ervaring en vaardigheden.
Sinds 1999 is Gerald actief binnen het mkb. Methoden ontwikkeld voor gezonde groei van bedrijven zoals het COF-systeem en het Z11made Groeimodel. Maar hij is er zich terdege van bewust dat het gaat om mensen en niet om modellen. Intrinsieke drijfveren en unieke mkb-ers, dat maakt Nederland anders!

Wil jij even sparren over jouw situatie? Vraag dan een gratis gesprek aan. In dit gesprek komen we snel tot de kern, ook al vuur je nog zo'n berg informatie op ons af. We geven je direct wat tips die je lucht geven en je helpen om een stap in de goede richting te zetten.

Haal jij alles uit jouw leiderschap?

Ontvang onze complete checklist met 40 vragen en ontdek waar jij staat in je leiderschap.