Hoe kun je het werk het beste organiseren, zodat mensen worden gemotiveerd?

Je werkt als ondernemer keihard om het je mensen zoveel mogelijk naar de zin te maken en toch krijg je dat volgens de reactie van je medewerkers onvoldoende voor elkaar.  Hoe kun je het werk nu het beste organiseren, zodat je medewerkers worden gemotiveerd? Ik geef je praktische tips om mensen binnen een organisatie te motiveren.

Tweeledige vraag

De vraag bestaat uit twee componenten. De eerste vraag is of je mensen wel moet motiveren, of dat ze door een andere aanpak in staat zijn om zichzelf te motiveren?

Het tweede deel is het organiseren hiervan. Kun jij dat? Of moet je dit laten doen? Of kunnen mensen dit het beste zelf doen en heb jij als ondernemer alleen een faciliterende rol?

We gaan hier nader op in en geven daarmee antwoord op de vraag hoe je werk het beste kunt organiseren zodat mensen gemotiveerd zijn.

Moet je mensen willen motiveren?

In beginsel zullen de meeste managers of leidinggevenden aangeven dat hun werk bestaat uit drie componenten, te weten:

Het bedrijfsproces organiseren

Alle werkzaamheden binnen een organisatie worden, naarmate de organisatie groter en dus complexer wordt, gevat in een proces. Dat is eigenlijk niets meer dan onderlinge afspraken. Onze definitie van een bedrijfsproces: Het op de snelste manier, in één keer goed, een klantbehoefte invullen.

De output interpreteren, zodat mensen gemotiveerd worden

Hiermee wordt bedoeld resultaten beoordelen. Resultaten zijn gebaseerd op datgene wat gemeten is of anderszins vastgesteld. Van belang om te beoordelen of het goed gaat met het bedrijf, het project of een onderdeel.

De mensen motiveren

Dit vinden de meeste leidinggevende de belangrijkste taak van hun werk. De medewerkers vinden dit overigens helemaal niet. Zij willen niet gemotiveerd worden door hun leidinggevende. Het is een mismatch. Als jij als ondernemer constateert dat je je mensen moet motiveren, dan is er iets mis. Kennelijk heb je dan geconstateerd dat ze hier zelf niet toe in staat zijn.

Wat kun je organiseren, zodat medewerkers gemotiveerd worden?

Het belangrijkste is dat medewerkers graag voor je willen werken. Dat ze betrokken zijn en dat ze het vak dat ze uitoefenen ook leuk vinden. Als dat niet het geval is, dien je daar allereerst het gesprek over aan te gaan. Soms past een medewerker prima bij een bedrijf, maar soms ook (even) niet. In de tijd verandert jouw bedrijf en worden er andere eisen aan je medewerkers gesteld en soms stellen medewerkers andere eisen dan waaraan jij als bedrijf wilt voldoen.

Intrinsieke motivatie, passie of drijfveer

Elke medewerker, maar ook jijzelf als ondernemer, dient een bepaalde intrinsieke motivatie te hebben om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Je dient passie te hebben voor hetgeen je doet, een drijfveer waarom je elke dag weer uit je bed komt. Gemotiveerde mensen zijn de basis voor succes.

Je hebt zelf vast ook wel eens van die momenten dat je even een tekort aan motivatie hebt. Dat voelt niet fijn, je hebt een rotdag, je gaat dan op zoek naar iets waardoor de drijfveer, de passie en de intrinsieke motivatie weer terugkomt. Een beetje waardering van een collega of een klant doet dan al wonderen. Complimenten geven, mits oprecht en gegrond, zijn zeer waardevol. Als mensen worden gemotiveerd door anderen dan voelt men dit als waardering. En dat voelt in de regel altijd goed.

personeel motiveren

Maar waardoor worden mensen nou het meest gemotiveerd? De meeste motivatie halen medewerkers uit de volgende 3 elementen:

Autonomie/zelfbeschikking

Zorg dat medewerkers zoveel mogelijk hun eigen werk mogen inrichten. Bedrijfsprocessen is prima,. Maar waar men zelf invulling kan geven, zonder het bedrijfsproces teveel te verstoren, laat ze het op hun eigen manier doen. En als je het bedrijfsproces gaat inrichten, luister dan ook zo veel als kan naar de wensen van je medewerkers, zodat het hun proces wordt. Hierdoor gaan ze zichzelf meer herkennen in hun werk en dat motiveert.

Mensen worden gemotiveerd door persoonlijke ontwikkeling

Medewerkers willen hun vak graag goed uitoefenen, ze willen het liefst beter zijn dan anderen, excelleren, meesterschap bereiken. Hierdoor zijn ze eenvoudiger voorzien van werk en inkomen omdat ze toegevoegde waarde leveren. Maar dit voedt ook hun trots, ego en zelfbeeld. Ook krijg je als ondernemer van gemotiveerde medewerkers meer input om je bedrijf te laten groeien. Uiteraard geldt dit ook voor jou als ondernemer, jouw persoonlijke ontwikkeling beïnvloedt de groei van je bedrijf. Heb jij een persoonlijke groeistrategie?

Gemotiveerde mensen en betekenisvol zijn

Het gaat om meer dan je werk doen of geld verdienen. Een medewerker wil vaak meer betekenen dan vakinhoudelijk. Dit kan zijn op sociaal- of maatschappelijk terrein. Maar ook binnen de verhoudingen in je bedrijf. Denk daarbij aan een vertrouwenspersoon of iemand die graag iets voor anderen wil organiseren. Geef ze die ruimte en je zult zien dat ze meer gemotiveerd zijn.

(Bron: https://youtu.be/vwux9AAadq0)

Andere voor jou interessante vragen & artikelen:

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in andere vragen die ondernemers bezighoudt over dit onderwerp, bijvoorbeeld:

Aanverwant artikelen die indirect invloed hebben op motivatie van personeel zijn:

Heb je een prangende vraag of iets wat je al langer bezighoudt over motivatie van mensen. Als business coach hebben wij praktische ervaring op dit vlak. Druk op onderstaande button, we delen die ervaring graag met je.

Strategiegesprek

Waaraan kun jij meer aandacht geven, zodat je meer actie in je zaak krijgt en meer rust in je hoofd? Vraag een gratis gesprek aan, zodat wij met je mee kunnen denken en je een onderbouwd advies kunnen geven.

Lees meer over dit onderwerp:

Over de auteur, Gerald van Kollenburg

Opgegroeid in een mkb-gezin waar hij ervaarde dat fouten maken leerzaam is. En kennis en vaardigheden belangrijk zijn. Opleidingen: bedrijfseconomie, bedrijfskunde, geografie, makelaardij, Lean Six Sigma Black Belt en een Master Neuro Linguïstisch Programmeren. In zijn loopbaan talloze opleidingen gevolgd en zelf gedoceerd over leiderschap, organiseren, strategie en financiën. Steeds als doel om praktische mkb-ondernemers te ondersteunen met kennis, ervaring en vaardigheden.
Sinds 1999 is Gerald actief binnen het mkb. Methoden ontwikkeld voor gezonde groei van bedrijven zoals het COF-systeem en het Z11made Groeimodel. Maar hij is er zich terdege van bewust dat het gaat om mensen en niet om modellen. Intrinsieke drijfveren en unieke mkb-ers, dat maakt Nederland anders!

Wil jij even sparren over jouw situatie? Vraag dan een gratis gesprek aan. In dit gesprek komen we snel tot de kern, ook al vuur je nog zo'n berg informatie op ons af. We geven je direct wat tips die je lucht geven en je helpen om een stap in de goede richting te zetten.