Je kunt niet alles zelf oplossen: gebruik de talenten van anderen

juni

18

minuten

Je kunt niet alles zelf oplossen: gebruik de talenten van anderen

Een typische startup uit de Brainport regio. Twee studievrienden van de TU/e beginnen samen hun onderneming, die groeit als kool. Maar … dan stagneert de groei. Wat ze ook zelf proberen, ze komen er niet uit. Ze roepen de hulp in van twee praktische groeistrategen van Z11made, die juist wel het talent hebben om anderen te laten groeien.

Hoe dit afloopt? Dat vertellen we hieronder.

In 2011 startten twee studievrienden van de Tu/e hun eigen onderneming.

De Industrial Designers beginnen met het ontwerpen en bouwen van websites. Na een aantal jaren specialiseren zij zich in hun passie: het gebruikersvriendelijk maken van software. Ze richten zich op Nederlandse bedrijven die software ontwikkelen voor professionals. Deze bewuste keuzes leggen hen geen windeieren! De onderneming groeit als kool en telt inmiddels ruim 15 medewerkers.

Vastgelopen in hun groei

De eigenaren merkten ruim een jaar geleden, dat ze vastliepen in hun groei. De interne organisatie liep stroef en de aanwas van nieuwe klanten stagneerde. Analytisch als ze zijn gingen ze daarmee aan de slag en lanceerden diverse interne verbeteringen om het tij te keren. Wat ze ook probeerden … het lukte hen zelf niet.

Na zelfreflectie besloten ze om externe hulp in te schakelen en kwamen in contact met Z11made. In het kennismakingsgesprek met partner Rob van Z11made was er over en weer een klik. Gezamenlijk werd besloten om eerst in kaart te brengen hoe de onderneming ervoor staat met een Z11scan. 

probleem oplossen in mijn bedrijf

Treffend voorbeeld groeiende organisatie

Zo gezegd, zo gedaan. Rob en partner Dirk hebben interviews gehouden met de werknemers van het bedrijf inclusief de twee eigenaren. Na een aantal gesprekken werd de rode draad steeds duidelijker.

De inhoud van de vertrouwelijke gesprekken is door Rob en Dirk geanalyseerd en de conclusies en aanbevelingen zijn eerst aan beide eigenaren en daarna door de eigenaren aan alle medewerkers gepresenteerd.

Deze klant is een treffend voorbeeld van een onderneming in de eerste groeistuip. Een startup met een platte organisatie en weinig hiërarchie die door de grote vraag in de markt tegen de klippen op groeit. Door gebrek aan gestructureerd leiderschap ontstaat de eerste groeicrisis.

Veel waarnemingen waren voor de twee vrienden niet nieuw en bevestigde hun vermoedens. Het inzicht over met name leiderschap opende hun ogen. Het ontbreken aan een duidelijke koers voor de komende jaren was daarin de grootste ontbrekende factor. Beide heren hebben scherp waar ze naartoe willen, maar niet scherp hoe daar te komen!

Test jouw leiderschap met deze checklist

Bereik meer resultaten in je bedrijf en meer rust in je hoofd met effectief leiderschap. Waar kun jij je leiderschap verder versterken? 

Verbeterpunten

Nadat duidelijk was hoe de onderneming ervoor staat zijn de ondernemers verder gegaan met het Z11Plan. Onder begeleiding van Rob en Dirk is door de klant veel tijd besteed aan het onderzoeken en steeds scherper stellen van de kansen en bedreigingen buiten de onderneming en de sterktes en zwaktes van de onderneming.

Uiteindelijk zijn drie verbeterpunten naar voren gekomen: leiderschap, schaalbaarheid en commercie.

Leiderschap

Belangrijkste verbeterpunt voor deze onderneming is het ontbreken van een duidelijke koers, waardoor onder meer de besluitvorming en slagvaardigheid te wensen overliet. Er werden geen scherpe keuzes gemaakt. Alles werd intern meerdere keren besproken maar bleef zweven.

De medewerkers willen sturing! Hieraan is ruime aandacht besteed. Het wordt in de komende tijd verder opgepakt.

Een andere constatering die in het intensieve traject naar voren kwam, is dat beide studievrienden uit elkaar waren gegroeid. Door 1-op-1 gesprekken en gezamenlijke sessies zijn onderhuidse irritaties onderkend,  bespreekbaar gemaakt en opgelost. Nieuwe energie ging weer stromen en beide vrienden durven elkaar weer te zeggen waar het op staat.

Schaalbaarheid

Deze onderneming staat op het punt om stevig door te groeien en wil zich daarop voorbereiden. Partner Rob is samen met het veranderteam aan de slag gegaan. Zo zijn de processen van de onderneming in kaart gebracht en gestroomlijnd. Het is helder wie wat moet doen.

Hierin kwam naar voren dat beide eigenaren de markt uitstekend kennen en weten waar ze met hun bedrijf heen willen. Maar ook werd duidelijk dat hun kwaliteit minder ligt in de dagdagelijkse consistente aansturing van de operatie.

Zij benoemden daarom een geschikte medewerker als COO en droegen taken uit hun eigen pakket aan hem over. Daarmee creëerden ze tijd voor taken waar ze zelf goed in zijn en plezier uithalen. Knap dat ze hun eigen ego opzij zetten ten gunste van de talenten van de ander.

Commercie

Zoals aangegeven stagneerde de aanwas van nieuwe klanten. Het bedrijf had jarenlang de vruchten geplukt van een paar grote klanten. Keerzijde was dat de aandacht voor marketing en communicatie verslapte: hun propositie en doelgroep waren niet scherp genoeg gedefinieerd.

Eerst is een gedegen analyse gemaakt door essentiële vragen te beantwoorden: ‘Wie zijn we?’, ‘Wie zijn nou eigenlijk onze ideale klanten?’ en ‘Waar zijn we goed in, welke meerwaarde bieden we?’. Door het maken van scherpe keuzes is op commercieel vlak nieuwe focus aangebracht.  De onderneming voert nu doelgericht haar marketingactiviteiten uit.

Conclusie is dat alle belemmeringen met name in de organisatie zaten. Extern zijn er voldoende kansen om te kunnen groeien.

Nu is het zaak om samen met deze ondernemers echt door te pakken!

Doelen voor komend jaar

Om echt door te pakken worden in het Z11plan de doelen voor de lange termijn afgebroken naar doelen en acties voor het komend jaar. Er worden afspraken gemaakt over hoe die doelen worden gemeten en hoe eventuele bijsturing plaats kan vinden. Ook daarin begeleiden de praktische groeistrategen van Z11made.

Ieder zijn eigen talent

De twee eigenaren zeggen achteraf:

‘We waren er klaar mee om van alles te proberen om het zelf op te lossen. Dat lukt ons gewoon niet! Je kunt van alles vinden op internet over veranderen, maar doe het maar eens zelf. We hadden hier hulp bij nodig. Iedereen heeft zijn eigen talenten. Bij Z11made hebben we twee mannen met ondernemerservaring gevonden, die het talent hebben om anderen te laten groeien.’.

Strategiegesprek

Waaraan kun jij meer aandacht geven, zodat je meer actie in je zaak krijgt en meer rust in je hoofd? Vraag een gratis gesprek aan, zodat wij met je mee kunnen denken en je een onderbouwd advies kunnen geven.

Lees meer over dit onderwerp:

Over de auteur, Z11made

Actie in je zaak, rust in het hoofd.
Onze bewezen Zelfmade (Z11made)-formule biedt praktische handvatten om snel groeiende mkb-bedrijven adequaat te ondersteunen.

Wil jij even sparren over jouw situatie? Vraag dan een gratis gesprek aan. In dit gesprek komen we snel tot de kern, ook al vuur je nog zo'n berg informatie op ons af. We geven je direct wat tips die je lucht geven en je helpen om een stap in de goede richting te zetten.

Haal jij alles uit jouw leiderschap?

Ontvang onze complete checklist met 40 vragen en ontdek waar jij staat in je leiderschap.