Dit zijn de kenmerken van een goede leider

2023-06-15

minuten

Soms zijn dingen zó voor de hand liggend dat je het vergeet. En dat geldt zeker ook bepaalde elementen van leidinggeven. Twee cruciale tips die ik je allebei aanreik in dit artikel. En ik hoop van harte dat je er voordeel van hebt in jouw bedrijf. In dit artikel vertel ik, Gerald van Kollenburg, business coach bij Z11made, alles over leidinggeven binnen een bedrijf en wat de kenmerken van een goede leider zijn. 

Inzichten over goed leiderschap

Er zijn miljoenen artikelen geschreven over leiderschapsvormen en -stijlen. Maar ook over wat je wel en niet moet doen. En wat het beste past bij welk soort bedrijf en ….

Maar het aller- aller- allerbelangrijkste wordt vaak vergeten. Datgene waar leidinggevenden in de praktijk meestal beperkt in slagen De medewerkers begrijpen de leider niet waardoor volgen en respect in gedrang komt.

Maar vrees niet, voordat ik je ga vertellen wat voor stijlen er zijn, welke vormen je hebt en dergelijke, eerst twee tips. Fundamentele basiskennis over leiderschap.

Inzicht 1: Elke goede leider is vooral zichzelf

Hoe logisch is dat? Maar zeker de wat minder ervaren leiders wijken hier van af. Soms heb je een leuk idee en dat bleek ook nog eens heel succesvol. Voor je het wist kon je het werk niet meer aan en moest je personeel aannemen. En daarmee begon de ellende. 

Groeistrategie

En de zaken gingen nog beter en er kwam nog meer personeel. Op enig moment begon dat personeel vervelende vragen te stellen. Over hun salaris, opleiding, voorwaarden, de vakanties enz. Het personeel verwachtte antwoorden. Jij werd min of meer gedwongen om leiding te gaan geven. Wat als een leuk idee of soms zelfs als hobby begon, werd zeer serieus.

Je had niet alleen de verantwoordelijkheid over jezelf en jouw gezin, maar ook over de gezinnen van je medewerkers. Het gedoe was begonnen en het stopt niet. Het gedoe was begonnen en het stopt nooit. Maar je wil geen gedoe. Je wilt het goed doen, maar misschien ben je al zover dat je inziet dat dat niet zomaar lukt. Je moet leidinggeven en dat is nog niet zo makkelijk, toch?!

leiderschapstraining brabant


Wat is dan logisch om te doen?

Je gaat op zoek naar informatie over leidinggeven. En dat doe je bijvoorbeeld door dit artikel te lezen. Prima!

Maar alleen lezen is onvoldoende, want je moet het vooral gaan doen. Dus je moet je gedrag aanpassen. Dan ga je dus naar een training leiderschap. Ook dat is logisch. Maar dan krijg je een training met standaard oefeningen en het gaat bij jou in je bedrijf natuurlijk net even anders.

Test jouw leiderschap met deze checklist

Bereik meer resultaten in je bedrijf en meer rust in je hoofd met effectief leiderschap. Waar kun jij je leiderschap verder versterken? 

Dus ga je met de handleiding onder je arm op zoek naar de haakjes uit de training die jou gaan helpen. Je voelt al aan dat dit ook niet echt tot succes leidt. En voor je een stap verder bent, heb je vooral heel veel gedoe. En je wilt juist af van dat gedoe! Lees daarom vooral door.

Inzicht 2: Een leiderschapstraining is maatwerk

Bij jou op de werkvloer dus! Onder begeleiding van een praktische groeistrateeg, leer je de kneepjes van leiderschap. Natuurlijk met wat theorie, uitleg wat je wel en niet moet doen, maar vooral feedback op wat je doet en hoe je het anders had kunnen aanpakken.

Waarom lukt iets en waarom gaat het op onderdelen zo stroef met de medewerkers? Waarom pakt iemand direct iets op en begrijpt de andere medewerker jou niet?

Want uiteindelijk word jij geen leider, maar zijn er mensen die jou gaan volgen en daarmee zou je kunnen zeggen dat je leidt. Maar dat is dus heel iets anders. Niet jij bepaalt of je een goede leider bent, maar jouw volgers bepalen dat voor jou!

Dus samengevat:

 • Elke goede leider is vooral zichzelf.
 • Een leiderschaptraining is maatwerk.
Voor maatwerk leiderschap trainingen waarbij je jezelf mag zijn, kijk even op onze website.
bedrijfsadvies brabant

Historie

Wat is leiderschap eigenlijk? En wie bepaalt of jij een leider bent?

De leider kun je wel benoemen, maar of je het ook daadwerkelijk bent, bepaal je niet zelf. Je volgers bepalen jouw leiderschap. Als er voldoende mensen volgen, vertoon je op enig moment leiderschap. Soms vrijwillig en soms gedwongen.

In veel bedrijven stelt de directie de managers aan. En deze managers geven leiding aan de medewerkers. Als de medewerkers het leiderschap niet accepteren, heb je gedoe. Dat meestal leidt tot ontslag van of de manager of een aantal medewerkers. Ook leidt het tot spanning, angst, onzekerheid etc.

Als jij ondernemer bent en leiding geeft aan je team, is het super belangrijk dat je goed nadenkt over dit thema. En laat je vooral ook goed informeren.

Voer geen toneelstuk op, blijf vooral jezelf. Dan is jouw leiderschap ook te begrijpen voor je team. Je kunt onderweg zelf nog leren, maar fouten maken geeft gedoe. En gedoe leidt meestal tot verliezers. En daarvoor ben je je bedrijf niet begonnen, toch!?

Enkele vormen van leiderschap

Klassiek leiderschap

Deze leiderschapsstijl wordt direct gekoppeld aan Macht. Het gaat bij de klassieke definitie van leiderschap om het beïnvloeden van anderen, zodanig dat ze iets gaan doen wat ze uit zichzelf niet zouden doen. Dit kan worden afgedwongen door sancties te gebruiken. 

Tussen mensen is altijd een vorm van macht aanwezig, dus ook in organisaties. Veel leiders gebruiken macht om dingen voor elkaar te krijgen. Bv. macht die de positie verbetert, zoals straffen en belonen of het geven van bevelen.

Subtielere vorm van macht

Maar vaak gaat het om een subtielere vorm van macht. Het ge(mis)bruiken van informatie, bepaalde kennis, samenwerkingsverbanden of het beïnvloeden van relaties.

Macht leidt tot tegenmacht

In deze opvatting liggen macht en leiderschap heel dicht bij elkaar. Het is een illusie dat je mensen kunt motiveren door macht in te zetten.

In veranderprocessen leidt het gebruik van macht tot tegenmacht. Tegenmacht wordt door machthebbers vaak geduid als weerstand die je alleen kunt overwinnen door extra macht. Veranderen leidt dan al snel tot een stagnerend spel om de macht.

Formeel leiderschap

In de formele definitie van leiderschap gaat het om hiërarchie in de organisatie. Personen die als manager of leider zijn aangesteld, krijgen bij hun functie en taken ook bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ze zijn verantwoordelijk voor het formaliseren en realiseren van organisatiedoelen. Ze zorgen dat iedereen weet wat ze moeten doen en zorgen dat de afspraken worden nagekomen. 

Macht door functie van de leider

Hun macht is gebaseerd op de functie die ze hebben gekregen van de leider boven hen. De verhouding tussen deze leiders is cruciaal voor de feitelijke macht die ze hebben. Als ze niet functioneren volgens de hogere pikorde, dan kunnen ze uit hun functie worden gezet.

Vaak heerst er dus bij deze vorm ook een vorm van angst en onzekerheid van hoog tot laag. Eenzijdige nadruk op formeel leiderschap, leidt al snel tot een starre organisatie waarin mensen hun eigen werk afschermen en informatie voor zichzelf houden. Samenwerking tussen afdelingen is dan lastig.

Doelgericht leiderschap

Het woord geeft het al aan, het gaat hierbij vooral om het realiseren van gezamenlijke doelen. De leider zal richting en inhoud geven aan het met elkaar realiseren van vooraf overeengekomen doelen.

Om weerstand te voorkomen is het van cruciaal belang dat de medewerkers achter de doelen staan die zijn vastgesteld. Een gedeelde groeistrategie. Ook is het belangrijk dat de leider ervoor zorgt dat iedereen die meedoet, een rol heeft die bij hen past en die voor de medewerker tot bevrediging leidt.

Onderling samenwerken

Samenwerken dient door de leider gestimuleerd te worden. Onenigheden dienen zo vlug mogelijk besproken en opgelost te worden, zodat het gezamenlijke doel centraal blijft staan.

Het is een vorm van effectief leiderschap. In de snelst mogelijke tijd, zonder fouten en tijdverlies, doelen realiseren. Het voorkomen van verspillingen, is hierbij van groot belang (lees hier meer over in de artikelen over Lean).

Ruil leiderschap

Het gaat hierbij om een soort ruilrelatie tussen leiders en volgers. In deze relatie vraagt de leider aan de medewerkers om iets te doen en geeft daarvoor iets terug. De meest basale ruilrelatie is loon voor werk.

Maar het kan ook gaan om andere zaken, zoals vrije dagen, gunstigere werktijden, meer zekerheid, secundaire voorwaarden etc. In deze voor-wat-hoort-wat cultuur is het belangrijk dat er gevoelsmatig evenwicht is tussen geven en nemen. Dat geldt individueel maar ook voor de totale groep. Balans is hierbij cruciaal.

Verbindend leiderschap

Een leider als verbinder tussen mensen.

Vaak wordt de leider gezien als inspirator. Dit kan door zijn ideeën, zijn visie, het aanspreken van volgers, het realiseren van doelen etc.. Inspirerende leiders met charismatische trekjes en soms zelfs een tikkeltje arrogantie. Dit laatste doet op langere termijn vaak geen goed.

Het zijn verleiders die soms twee gezichten hebben. Als je meedoet, laten ze de loftrompet voor je schallen. En als je niet (meer) meedoet, krijg je een galgenmaal. Ze kunnen dus net zo goed verbinden als ontbinden in het belang van hun doel.

Leiderschap en interactie

Leiderschap is dus meestal niet verbonden aan de formele positie, maar betreft meestal de natuurlijke interactie tussen mensen.

Belangrijk voor elke organisatie is het dus om duidelijk te zijn. Hoe duidelijker je bent, hoe beter iedereen weet of ze op de juiste plek zitten. Of dat ze beter kunnen gaan solliciteren. Het kan maar duidelijk zijn. Want als je in mensen investeert, zorg er dan voor dat het de juiste mensen zijn.

Kernwaarden bedrijf

Voor duidelijkheid is missie, visie, strategie en kernwaarden cruciaal. Het formuleren hiervan is echter een taai proces. Hoe beter je medewerkers hierbij betrekt, hoe meer deze waarden ook van hen worden. En hoe eenvoudiger de implementatie uiteindelijk verloopt. Maar dat is specialisten werk! Schakel een professionele business coach in, dat scheelt gedoe en daarmee rendement.

Golden Circle van Simon Sinek

Leiderschap gaat dus over:

 • Jouw missie, visie en strategische doelen en kernwaarden. En die van jouw mensen; 
 • De interactie tussen degenen die de leiding krijgen of nemen en degenen die bereid zijn een leider te volgen;
 • Relaties tussen mensen;
 • Wederzijdse invloeden en de acceptatie hiervan;
 • Mensen die samen ondernemen, hun ambities, doelen en dromen;
 • Betekenis geven aan het leven, gebeurtenissen, zingeving; 
 • Het vieren van succes.

Leiderschap betekent in de regel het realiseren van verandering of beter een verbetering. Het gaat dus in ieder geval niet om de status quo!

veranderingen in een bedrijf

Goed leiderschap en ondernemen

Wat brengt leiderschap een ondernemer in het mkb? Ik hoor je al denken, moet ik dat nu ook nog gaan doen? Moet ik dat gaan leren?

Geen moeten

Nou, ik weet uit ervaring dat MOETEN en ONDERNEMERS geen goede combinatie is. Ondernemers houden niet van dingen moeten. Ze mogen, ze willen, ze gaan voor iets, maar de keuze maken ze graag zelf. Als je leiderschap ervaart als moeten, is er een groot afbreukrisico.

Het gaat vanzelf

Maar er is goed nieuws. Want als je dit artikel leest, is de kans groot dat je al lang(er) leiding geeft. Je bent wellicht een ondernemer met meerdere medewerkers en je geeft daar op jouw wijze leiding aan. Dat is gegroeid vanaf het begin. Je mensen stelde vragen, keken daarbij naar jou en jij gaf antwoord. Daarmee gingen ze aan de slag. En dit groeide in de loop der tijd verder uit. En dat ging eigenlijk altijd min of meer vanzelf.

Zo groeit het bij de meeste mkb-ondernemers min of mee vanzelf. En dat is prima, want dat past waarschijnlijk het beste bij je mensen en bij jou.

Het gebeurt echter ook dat je nog groter groeit en er ruis op de lijn komt. De dingen lopen, naarmate je groter wordt, toch niet meer helemaal vanzelf. Ook heb je de tijd niet meer om iedereen continue alles uit te leggen. Mensen doen dingen zelf en soms gaat dat goed, maar af en toe ook niet. Dat laatste wil je voorkomen, het kost tijd en levert frustratie op. En je vraagt jezelf wellicht wel eens af: kunnen ze dan zelf helemaal geen antwoord bedenken?

Veranderen doe je samen

En weer is er goed nieuws. Je bent namelijk niet de enige die daar last van heeft. Nee, sterker nog, iedereen die groeit met zijn bedrijf, krijgt hier op enig moment last van.

Het goede nieuws is dat veel ondernemers geconfronteerd zijn met deze materie en toch door gegroeid zijn. Dus ja, je kunt het oplossen. Maar niets voor niets, je moet er wel mee aan de slag. Een andere aanpak, zaken verbeteren.

Veranderen betekent leiderschap tonen. En dat is ander leiderschap dan je tot nu hebt gedaan. Dus JIJ moet als eerste veranderen.

Dat gaat niet alleen. Probeer het niet eens, is mijn advies. Het leidt tot frustratie en onzekerheid en daar wordt niemand gelukkig van. Schakel hulp in van een gespecialiseerde business  coach als je bedrijf groeit. Dan kan het zelfs leuk zijn om deze verandering door te maken, je groeit als mens!

Leiderschapsstijlen

We hebben het al over historische vormen van leiderschap gehad. Hierin kun je nog diverse stijlen onderscheiden waar je jezelf het meest thuis voelt. Want ik gaf eerder al aan, welke stijl je ook hanteert, houd het dicht bij jezelf en zorg dat het past bij de behoefte van je volgers.

groeien bedrijf

Resultaatgerichte leider

Bij deze stijl staan resultaten centraal. Zoals omzet of winst, maar ook klantcontacten of serviceverlening. Kwaliteit, doorlooptijden en flexibiliteit zijn ook waarden die tot bepaalde resultaten kunnen leiden.

Maak duidelijk waarvoor je wilt gaan, controleer of het SMART genoeg is: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. En of je volgers dit oké vinden. 

Mijn advies is om kort cyclisch te meten, zodat je tijdig bij kunt sturen. En er een beloning volgt bij de realisatie van een doel, bij voorkeur voor de gehele groep. Belonen werkt beter dan straffen.

Ondernemende leider

Je bent een ondernemende leider als je van nature gedreven wordt door innovaties, nieuwe ideeën en/of experimenten. We zien in de praktijk dat medewerkers juist kiezen voor zo'n type leider om in hun werk meer inhoud te geven aan vernieuwing. Wellicht is deze vorm van leiderschap iets wat bij jou en je bedrijf past? Dan zijn vragen als, heb je voldoende tijd voor nieuwe ideeën en kun je innovaties implementeren, mogelijke issues voor jou. Houd wel de basis van je bedrijf goed op orde. Als je dat lastig vindt, schakel dan iemand in die de basis organiseert.

Netwerkleider

Ben je commercieel en voel je je als een vis in het water op netwerkbijeenkomsten? Dan past dit type leiderschap jou.

Je bent in staat om het netwerk te richten. En wel zo dat het jouw kant opkomt. Charisma en empathie zijn sleutelwoorden. Je kunt hiermee klanten bereiken en enthousiasmeren voor jouw producten of diensten.

Intern dien je de basis op orde te hebben en te houden. Dit kun je meestal beter uitbesteden aan een ander type leider. Dit kan prima terwijl je toch zelf ondernemer blijft. Maar dat vergt wel goede afspraken. Schakel maatwerk bedrijfsadvies in om allerlei narigheid achteraf te voorkomen.

Visionaire leider

Deze leiders hebben een duidelijk visie. Zij denken ver vooruit. De medewerkers werken in het hier en nu en de visionair is met zijn gedachten 3 of 4 jaar verder. Heerlijk als iedereen weet waar het bedrijf heengaat.

Die duidelijkheid is super fijn voor medewerkers, vooral als deze toekomstvisie terugvertaald kan worden naar vandaag. Maar daar zit ook direct de grootste angel.  De kans dat de visionair ver voor de troepen uit gaat lopen, is levensgroot. Waardoor de aansluiting met de mensen verloren gaat. Dat zien we  in onze bedrijfsadvies praktijk maar al te vaak.

Ook hier is hulp van buitenaf wenselijk. Als je dit goed organiseert, heb je wel een mooie troef in handen. Echte visionairs zijn zeldzaam. Dus doe er je voordeel mee.

Bestuurlijke leider

Dit zijn niet de meest daadkrachtige leiders die op de voorkant van tijdschriften staan. Maar veelal de mensen net daaronder die de verbinding maken tussen de linies. Ze zijn vaak actief in de schaduw en weten daar ijzer met handen te breken.

Ze zijn betrouwbaar en worden gevolgd vanwege hun bescheidenheid en kwaliteit. Soms hebben ze een dubbele agenda en dan is het belangrijk om ze voor je te houden. In het mkb is dit type leiderschap niet echt functioneel. Of je product moet veel politiek werk vereisen, bv in de afzet.

Tegendraadse leider

Dit is de leider die wil verbeteren. Die buiten de box durft te opereren. Wetten en regels zijn richtlijnen waaraan voldaan wordt als het past binnen het geheel. Ze kunnen het verschil maken. Ze zorgen wel voor onrust en onzekerheid, maar daar gedijen ze zelf het best in. Niet iedereen kan voor deze leiders werken. Als je deze leider wilt volgen, moet je ook wat rebels zijn en afwijking van de standaard niet schuwen.

Opletten dat het niet te ver uit de klauwen loopt en dat jij daar vervolgens de schuld van krijgt. Dit type leider zorgt voor meer verandering dan de anderen en dat is hartstikke leuk. Maar blijf wel op je eigen pad.


Wat past en wat past niet bij mij?

Dat is een hele goede vraag die je jezelf niet vaak genoeg kunt stellen. Als je tenminste al een keuze hebt, want uiteindelijk bepalen de volgers of je hun leider mag zijn. Nu heb je als ondernemer wel een voorsprong, je bent namelijk hun baas.

En dat impliceert dat ze je als een leider beschouwen. Toch moet je leiderschap telkens weer verdienen en waarmaken. Als je daar onvoldoende in slaagt, ontstaat er gedoe bij je mensen. Ze gaan muiten, overnemen, invullen voor je of ze lopen achter een ander aan. Hoe dan ook, geen wenselijke situatie.

De basis van succes?

Doe niet zo moeilijk, dan houd je het gemakkelijk! 

Gerald van Kollenburg

Hoe vind je jouw leiderschapsstijl? Enkele nuttige tips:

 • Onderzoek met een professionele business coach wat voor jou de ideale leiderschapsstijl is;
 • Bepaal samen wat dit inhoudt, welk gedrag daarbij hoort, wat je zelf doet of uitbesteedt;
 • Laat je – eventueel met behulp van de business coach – op het juiste podium plaatsen en maak dan een verpletterende indruk;
 • Geef leiding, dus ga het werk niet zelf doen;
 • Monitor samen met je business coach of er dissidenten zijn en neem direct maatregelen. Aan jouw stoelpoten wordt niet gezaagd!;
 • Herken en erken wel de nuttige weerstand bij veranderingen. Niet alles is op jou als leider gericht, maar het zijn vaak ook zorgen of onduidelijkheden. Jij als leider kunt op dit punt het verschil maken;
 • Wat vandaag goed gaat, kan morgen anders zijn. Dus reflecteer samen met je business coach of jouw manier van leidinggeven nog steeds passend is;
 • Een leider zonder volgers is een eenling. Je hebt elkaar keihard nodig, ga dus ook zo om met elkaar.


Situatie afhankelijk leiderschap

Niet elke situatie kun je met eenzelfde leiderschapsvorm of -stijl het hoofd bieden. Goede leiders weten te variëren in vorm en stijl, zodat ze hun doelen maximaal kunnen realiseren.

Maar zoals in het begin gezegd, blijf vooral jezelf. En natuurlijk is dat niet eenvoudig, jezelf zijn en toch andere vormen of stijlen hanteren. Maar ook jij kunt het leren.

Wil je het leren? Kijk dan op onze website. Voor maatwerk leiderschapstrainingen waarbij je jezelf mag zijn.

Dit is de top 6 van leiderschapsvaardigheden

Leiderschapsvaardigheden zijn in tegenstelling tot velen denken, juist hele zachte eigenschappen, soft skills. Een goede leider weet deze eigenschappen op de juiste wijze, maar ook op de juiste toon in te zetten.

Om de benodigde informatie te verkrijgen, en om besluiten te nemen die gedragen worden door de volgers. Bijvoorbeeld actief luisteren, maar ook ideeën of spanningen tussen mensen of afdelingen boven tafel krijgen.

Het empathisch vermogen van een leider helpt bij de juiste toon, maar ook om te begrijpen hoe het team denkt over werkdruk, omgeving en werkrelaties.

Onderstaand zes leiderschapsvaardigheden die een effectieve leider op de juiste wijze weet in te zetten:

1. Besluitvaardigheid

Beslissen is een wezenlijk onderdeel van een leider. Theoretisch breed gedragen: beter een fout besluit dan geen besluit. Je weet immers vaak niet of jouw besluit goed is. Ik heb het volgende geleerd van een ras ondernemer. “Als ik 100 besluiten neem per dag waarvan er 80 goed zijn, kan ik die 20 betalen”.

Een ander voorbeeld. Premier Mark Rutte gaf in het begin van de coronacrisis in 2020 aan dat hij 100% besluiten moest nemen op basis van 50% informatie. Dit leidde tot begrip en de meeste Nederlanders volgde zijn maatregelen. Zich heel goed realiserend dat ze het zelf ook niet wisten. Hiermee toonde de premier zich een krachtig leider.

Soorten besluiten

Er zijn twee soorten besluiten die een goede leider weet te onderscheiden. De snel-overwogen besluiten, die de voortgang in een proces houden en waardoor snel duidelijkheid wordt gegeven.

En de weloverwogen besluiten, waarvan iedereen begrijpt dat de impact hoog is. En nadien bijsturen, lastig is. De leider maakt tijd om alle beschikbare informatie goed te beoordelen alvorens een besluit te nemen.

Effectieve besluitvorming komt met tijd en ervaring. Naarmate je meer vertrouwd raakt met je specifieke branche, kun je sneller beslissingen nemen. Zelfs als je niet over alle benodigde informatie beschikt.

Belangrijke vaardigheden van een besluitvaardige leider:

 • Probleemoplossing
 • Initiatief
 • Onderzoek
 • Evaluatie
 • Verwachting instelling

2. Integriteit

Integriteit gaat over normen en waarden. Integriteit op de werkplek betekent dat je ethische keuzes maakt die het imago van je bedrijf versterken. Bedrijven willen integere werknemers en daarom is het belangrijk dat de leiding integer is. Voorbeeldgedrag op dit vlak, is cruciaal. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.

Het grote voordeel van een integere organisatie is vertrouwen en daarmee kun je mensen beter inzetten op hun kracht. Hierdoor verbeteren de prestaties en de resultaten, maar niet onbelangrijk ook de sfeer wordt beter.

Een leider met integriteit toont de volgende vaardigheden:

 • Diplomatiek
 • Ethisch
 • Betrouwbaar
 • Professionaliteit
 • Vertrouwelijkheid
 • Eerlijk

3. Sociale vaardigheid

Goede leiders zijn sociaalvaardig. Ze zijn in staat om volgers te verleiden en te behouden. Ze stimuleren samenwerking en inspireren hun mensen. Ze geven complimenten, maar corrigeren af en toe ook iemand. Hun communicatieve vaardigheid helpt hierbij en ze zijn ook in staat een oplossing te bieden via conflict.

Bouwen van relaties is een van de belangrijkste vaardigheden bij een leiderschapsrol. Het bevordert de samenhang van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden waardoor medewerkers effectiever worden.

Zodra mensen elkaar begrijpen en vertrouwen kun je taken delegeren en gezamenlijk doelen realiseren. Een succesvolle leider weet hoe je relaties bouwt en behoudt. Daarbij spelen de volgende vaardigheden:

 • Samenwerking
 • Beheer
 • Interpersoonlijk
 • Sociaal
 • Communicatie
 • Actief luisteren
 • Teamwerk

4. Problemen kunnen oplossen

Goede leiders zijn bedreven in het oplossen van problemen. Elk bedrijf dat groeit, loopt tegen problemen aan. Deze zijn talrijk en divers in soort en omvang. Toch weet een leider telkens een goede oplossing te vinden. Dit vereist kalmte en stapsgewijze aanpak. Een olifant eet je in stukjes en niet in één keer.

Probleemoplossende vaardigheden helpen leiders om beslissingen te nemen. Obstakels uit de weg te gaan, hun team bij elkaar te houden en samen vooruit te gaan.

Effectieve, probleemoplossende leiders beschikken over de volgende vaardigheden:

 • Kritisch denken
 • Analytische vaardigheden
 • Onderzoek
 • Besluitvaardigheid 
probleem oplossen in mijn bedrijf

5. Betrouwbaarheid

Betrouwbare leiders wekken vertrouwen bij hun mensen. Zonder vertrouwen volgt er niemand. Dus is het aan de leider om te zorgen dat er voldoende vertrouwen is. Dat krijg je niet, dat moet je verdienen.

Volgers lopen niet blind achter leiders aan en zijn altijd kritisch, althans een aantal daarvan. De echte leider vindt kritische volgers niet vervelend maar een fantastische aanvulling op zijn gedrag. Hiermee kan hij snelheid maken zonder uit de bocht te vliegen. Besluiten nemen op bekritiseerde en daarmee betere informatie. Hij kan plannen en beloften beter nakomen.

De relaties die een betrouwbare leider heeft opgebouwd, creëren een veerkrachtig team dat eventuele moeilijkheden zelf het hoofd kan bieden. Dit vertrouwen is wederzijds waardoor een betrouwbare leider ook beschikt over betrouwbare medewerkers.

Dat betekent dat afspraken worden nagekomen, deadlines worden gehaald, men recht door zee kan zijn en verplichtingen worden nagekomen. Tijdige communicatie voorkomt fouten of plan B wordt gebruikt.

Betrouwbare leiders hebben de volgende vaardigheden:

 • Realistische doelen stellen
 • Integriteit
 • Tijdigheid
 • Initiatief
 • Detailgericht
 • Loyaal
 • Waarheid

6. Kennis en vaardigheden kunnen delen

Een goede leider kan mensen uitleggen wat bedoeld wordt. Niet alleen de wat-vraag, maar ook de hoe-vraag toelichten.

De leider hoeft niet zelf alles het beste te kunnen, maar hij kan je wel de weg wijzen. Hij leert, groeit zelf en laat ook anderen leren en groeien. Hij toont ook zijn fouten en stommiteiten, zodat anderen daar van kunnen leren. Hij stelt zich kwetsbaar op.

Juist deze openheid maakt de leider krachtig. Hij geeft signalen af, bv. fouten maken mag, maar leer er wel iets van. Ervaring is vallen en opstaan. Het randje opzoeken, is dus ook af en toe over het randje gaan.

Gevaar is dat leiders met deze vaardigheid wat minder aan zichzelf denken en meer aan hun medewerkers of team als geheel. Daarmee lopen ze het risico om zelf niet meer bezig te zijn met de dingen waar ze goed in zijn, maar teveel corvee naar zich toehalen. Daarvoor moet deze leider waken.

Om succesvol te zijn als leider die een team kan onderwijzen en begeleiden, zou je de volgende gerelateerde vaardigheden kunnen aanscherpen:

 • Motivatie
 • Duidelijkheid
 • In staat om te herkennen en te belonen
 • Verschillen tussen werknemers begrijpen
 • Beoordelen
 • Behulpzaamheid
 • Positieve bekrachtiging
 • succes verdienen

  Wat maakt jou een goede leider?

  Er is nog heel veel meer over leiderschap te vertellen, maar nu heb je een basis om te zien wat bij jou past. Hoe authentieker je bent, hoe beter je personeel kan kiezen voor jou, dus hoe beter zij passen bij jouw manier van leidinggeven. Ben dus jezelf!

  Daarnaast kun je heel veel leren, maar doe dat vooral op je eigen werkvloer.

  Wat anderen hebben meegemaakt is zeker interessant, maar weegt niet op tegen je eigen ervaring. Ik kan je nog veel meer vertellen, maar woorden blijven maar voor 7% hangen. Ik kan je voorbeelden laten zien en uitleggen, dat verhoogt de effectiviteit van leren tot 30%. De laatste 70%, waarmee jij het beste leert, is simpelweg DOEN!

  En gebeurt dit binnen je eigen bedrijf dan heb je ook direct resultaat. Uiteraard is het verstandig om je hierbij te laten begeleiden door iemand met kennis en ervaring. Iemand die je behoedt voor nare missers. Dat is namelijk niet goed voor je bedrijf, je personeel en ook zeker niet voor jouw zelfvertrouwen en respect.

  Veel succes met leidinggeven en ja het kan zeker ook heel leuk zijn!

  Bronnen:    

  Strategiegesprek

  Waaraan kun jij meer aandacht geven, zodat je meer actie in je zaak krijgt en meer rust in je hoofd? Vraag een gratis gesprek aan, zodat wij met je mee kunnen denken en je een onderbouwd advies kunnen geven.

  Lees meer over dit onderwerp:

  Over de auteur, Gerald van Kollenburg

  Opgegroeid in een mkb-gezin waar hij ervaarde dat fouten maken leerzaam is. En kennis en vaardigheden belangrijk zijn. Opleidingen: bedrijfseconomie, bedrijfskunde, geografie, makelaardij, Lean Six Sigma Black Belt en een Master Neuro Linguïstisch Programmeren. In zijn loopbaan talloze opleidingen gevolgd en zelf gedoceerd over leiderschap, organiseren, strategie en financiën. Steeds als doel om praktische mkb-ondernemers te ondersteunen met kennis, ervaring en vaardigheden.
  Sinds 1999 is Gerald actief binnen het mkb. Methoden ontwikkeld voor gezonde groei van bedrijven zoals het COF-systeem en het Z11made Groeimodel. Maar hij is er zich terdege van bewust dat het gaat om mensen en niet om modellen. Intrinsieke drijfveren en unieke mkb-ers, dat maakt Nederland anders!

  Wil jij even sparren over jouw situatie? Vraag dan een gratis gesprek aan. In dit gesprek komen we snel tot de kern, ook al vuur je nog zo'n berg informatie op ons af. We geven je direct wat tips die je lucht geven en je helpen om een stap in de goede richting te zetten.