Miscommunicatie en de vormenstoof

oktober

12

door Z11made // in Blogs

minuten

Als je mensen vraagt naar een vormenstoof, moeten de meeste mensen het antwoord schuldig blijven. Toch is bijna iedereen er mee groot gebracht. De namen voor dit speelgoed zijn talrijk, maar het heet officieel een vormenstoof. Nu herken je het wel. Waarom hebben vormenstoof en miscommunicatie in een bedrijf met elkaar te maken?

Miscommunicatie in een bedrijf - Vormenstoof

Miscommunicatie in een bedrijf en de vormenstoof

We hebben er allemaal mee gespeeld, in wat voor vorm dan ook. Er hoort ook nog een hamertje bij. Dan kun je de blokjes er doorheen tikken.

Nou tikken, de meeste zullen de frustratie nog wel kennen als je probeert een rond blokje door een vierkant gaatje te slaan.

Eerst rustig tikken, want zo had papa of mama dat verteld. Maar al snel ondervond je dat het niet lukte, en werd het rustig tikken, al snel slaan.

Harder, harder en nog eens harder. Het hoofd werd rood, die irritatie nam toe en regelmatig vlogen de blokjes, het hamertje en het bakje door de huiskamer. Wat kon dit toch een verschrikkelijk spel zijn.

En dat spel, dat spelen we eigenlijk elke dag nog.

Alleen nu in onze communicatie met anderen. De ene persoon praat in rondjes en de andere in driehoekjes. De andere persoon verstaat alleen vierkantjes en heeft bij alles wat je zegt, heel iets anders in gedachte dan hetgeen jij bedoelt.

Hoe vaak ga jij vervolgens lopen rammen en drammen om duidelijk te maken dat het een rondje is en dat het toch echt door dat vierkantje van die ander moet?

De irritatie loopt aan beide zijden op en onderling begrip is mijlenver weg. Pas als één persoon zich inspant om de ander te begrijpen en het op een andere manier duidelijk maakt, past het vormpje en verdwijnt de irritatie.

Stel vragen om te zien of je in een vorm communiceert die de ander kan ontvangen. Of dat het beter is een ander vormpje te gebruiken en hetzelfde geldt uiteraard voor de ontvanger (de gaten). Probeer eens wat anders als jij bepaalde mensen niet begrijpt.

En als je de vorm van het blokje of het gat niet kent, stel dan vragen. Bij voorkeur open vragen. Als ik je dit vertel, wat hoor jij dan? Wat denk je dat ik je probeer te vertellen?

De opbrengst hiervan is dat je allebei slimmer wordt. Want we interpreteren informatie per definitie verschillend waardoor we samen meer zien als we onszelf daarvoor openstellen.

Wat zie jij? 

Wij maken dit principe meestal duidelijk aan de hand van een simpel voorbeeld. We pakken een willekeurig kopje met een afbeelding.

En vragen aan twee mensen die tegenover elkaar zitten: wat zie je?

De ene vertelt dat hij een kopje ziet, wit van kleur met een oortje aan de rechterkant en een logo erop.

Miscommunicatie in een bedrijf - kopje met afbeelding

De persoon aan de andere kant, vertelt dat hij ook een wit kopje ziet, maar het oortje zit niet aan de rechter-, maar aan de linkerkant en er staat géén logo op.

Je voelt al aan dat hierover enorme discussie kan ontstaan. Beiden hebben immers gelijk!

Maar als ze elkaar willen overtuigen en met het hamertje gaan slaan, kan dit tot grote irritatie en zelfs ruzie leiden. Dit is een van de redenen waarom een vormenstoof en miscommunicatie in een bedrijf met elkaar te maken hebben.

Miscommunicatie in een bedrijf - kopje zonder afbeelding

Het is dus belangrijk om een ander blokje te pakken of een ander gat te zoeken. Als beide personen bereid zijn om te bewegen, en het kopje dus ook eens van de andere kant willen bekijken, komen ze tot de conclusie dat ze allebei gelijk hebben. Ze zien beiden iets, wat ze daarvoor niet zagen.

Deze voorbeelden van de vormenstoof en het kopje lijken eenvoudig. Maar hier gaat veel energie mee verloren in organisaties, leert onze ervaring. In teams leidt deze miscommunicatie dagelijks tot frustratie en onbegrip. Wat zonde!

Een cruciale taak voor een manager, maar ook managers zijn vaak onwetend. En dat is jammer want elk kind kan leren spelen met een vormenstoof. Dus wij ook!

Vormenstoof Z11made

Strategiegesprek

Waaraan kun jij meer aandacht geven, zodat je meer actie in je zaak krijgt en meer rust in je hoofd? Vraag een gratis gesprek aan, zodat wij met je mee kunnen denken en je een onderbouwd advies kunnen geven.

Lees meer over dit onderwerp:

Over de auteur, Z11made

Actie in je zaak, rust in het hoofd.
Onze bewezen Zelfmade (Z11made)-formule biedt praktische handvatten om snel groeiende mkb-bedrijven adequaat te ondersteunen.

Wil jij even sparren over jouw situatie? Vraag dan een gratis gesprek aan. In dit gesprek komen we snel tot de kern, ook al vuur je nog zo'n berg informatie op ons af. We geven je direct wat tips die je lucht geven en je helpen om een stap in de goede richting te zetten.